Program zaštite breskve - Fitopromet d.o.o.

 

Potrebe za 1 ha odraslog nasada. Za starost nasada od 2 godine zadane količine je potrebno množiti s 0,4 do 0,5, dok nasade stare 3 godine količine je potrebno množiti s 0,6 do 0,7.

 

1. Prvo zimsko tretiranje

Cuprablau Z   7,00 kg ili Neoram WG 6,00 kg

 

2. Drugo zimsko tretiranje

Cuprablau Z  5,00 kg ili Neoram WG 3,00 kg
Nu-Film 17    1,00 l

 

3. Prvo tretiranje prije cvatnje

Chromodin S-65 1,20 kg ili Delan 700 WDG  0,90 kg
Mavrik 2 F   0,30 l
Folibor L     1,50 l

 

4. Cvatnja

Pyrus 400 SC  0,50 l + Zino 0,80 l
Protifert LMW 2,00 l

U slučaju jačeg napada monilije u prošloj godini, potrebno je obaviti dva prskanja u cvatnji.

 

5. Završetak cvatnje

Cadillac 80 WP 2,50 l
Acelan 20 SP   0,30 kg
Bumper 250 EC 0,40 l ili Punch 10 EW 0,30 l
Proteoboom    4,00 kg

 

6. 10 do 15 dana nakon završetka cvatnje

Folpan 80 WDG 2,00 kg ili Merpan 80 WDG 2,00 kg
Pyrinex 250 ME 2,00 l; u slučaju jačeg napada lisnih uši koristiti Kohinor 200 SL 0,50 l
Proteoleaf  3,00 kg
Nu-Film 17  0,50 l

 

7. Tretiranje

Ponoviti bez Nu-Film-a, ali uvrstiti Procal  4,00 l

 

Napomene:
- Paziti na savijača u berbi i u slučaju potrebe tretirati sa insekticidom Mavrik 2 F 0,25 l (kratka karenca i djeluje pri visokim temperaturama).
- Nakon berbe tretirati sa fungicidima Merpan 80 WDG 2,00 kg ili Folpan 80 WDG 1,50 kg ili Cadillac 80 WP 2,50 kg. Pred samu berbu prskati sa gnojivom Labicuper 2,50 do 3,00 l. Prije pojave prvog mraza prskati sa gnojivom Coptrel 0,50 l.