Bolesti breskve

Kovrčavost lišća breskve

Taphrina deformansKovrčavost lišća breskve je najčešća bolest breskve u Hrvatskoj. Ponajviše nanosi neizravne štete zbog smanjenja asimilacijske površine. Jaka zaraza uzrokuje defolijaciju i novo listanje što narušava normalan rast i razvoj.

Pepelnica breskve

Podosphaera pannosa   Pepelnica breskve u pojedinim godinama može izazvati znatne štete, posebno na plodovima. U voćnjacima u kojima rano prestaje zaštita zna se pojaviti u jesen na listovima za vrijeme sekundarnog prirasta mladica.

Šupljikavost lista breskve

Stigmina carpophilla   Uzročnik ove bolesti parazitira na svim koštičavim voćnim vrstama. Kod nas je na breskvama dosta česta bolest, posebno na ranim sortama jer se često nakon berbe prestaje sa zaštitom. Jače zaraze se javljaju u kišnim godinama.

Palež cvijeta, izboja i trulež plodova breskve

Monilia laxa   Ova bolest parazitira na mnogim voćnim vrstama. Ubraja se u najvažnije bolesti breskve.

Krastavost breskve

Venturia carpophilaOva bolest nije česta kod nas. Osim na breskvi, gljiva može parazitirati na šljivi i bademu. Najčešće se javlja na vinogradarskim breskvama, u zapuštenim voćnjacima breskve ili nasadima s umjetnim kišenjem. Zaraženi plodovi ne izgledaju privlačno i postižu malu tržišnu vrijednost. U kišnim godinama ako se ne provodi zaštita, štete mogu biti velike.

Najnovije objave