Zaštita breskve

Zaštita breskve zahtjeva vođenje određene evidencije kao što je Evidencijski list o upotrebi zaštitnih sredstava koji treba dostaviti inspekciji. Za brzo i jednostavno izvođenje ove evidencije kao i niz drugih evidencija koje zahtjeva zakonska regulativa možete se poslužiti internet aplikacijom PinovaDoc. 

Aplikacija iz osnovnih informacija koje su unešene kroz upis radova, automatski generira i popunjava sve obrasce za inspekciju. na kraju je potrebno samo isprintati obrasce i izvještaje bez potrebnog računanja i preračunavanja jer je aplikacija to napravila za Vas.

Osim toga, u evidencijama i statistikama radi vlastite kontrole, omogućen je uvid u ukupnu količinu određenog pesticida i aktivne tvari koju ste dodali na određenu parcelu ili na hektar. Posjetite link: http://pinova-doc.com/hr_HR/primjena .

Najnovije objave