Zaštita voćnjaka

Zadnjih godina u Hrvatskoj je primijećen trend u porastu površina pod voćnjacima. Zasnivanje i briga oko voćnjaka zahtijeva značajna financijska sredstva što u konačnici osigurava dobitak.

 

Miješanje pesticida zavisi od više faktora o kojima treba voditi računa kako ne bi došlo do štetnih posljedica zbog nestručne primjene. Zbog pogrešnog miješanja pojedinih pripravaka dolazi do brže razgradnje aktivne supstance, smanjene efikasnosti, a često i pojave paleži na lišću i plodovima voćaka. Stoga prilikom miješanja dvaju ili više pripravaka preporuča se pridržavati slijedećih pravila:

Stavljenu mješavinu treba istog dana upotrijebiti i ne ostavljati je za upotrebu idućeg dana.

NIKAD NE MIJEŠATI NERAZRIJEĐENE PRIPRAVKE (KONCENTRATE). U VOĆARSTVU I VINOGRADARSTVU UTROŠAK PRIPRAVKA IZRAŽAVA SE U POSTOTKU (%)

Posebna pozornost u dijelu brige oko voćnjaka, pridaje se zaštiti voćnjaka od štetočinja. Kemijska zaštita je vrsta zaštite koja se danas najčešće koristi od svih mjera s time da se ne smije zanemariti ni integrirana vrsta zaštite čija je zastupljenost u svijetu u stalnom porastu.

U kemijskoj zaštiti koriste se sredstva za zaštitu bilja. To su posebno formulirani kemijski spojevi koji služe za zaštitu biljaka od štetočinja (štetnici, uzročnici bolesti, korovi), regulatori rasta, biološki pripravci te svi slični proizvodi kojima se tretiraju biljke, a koji ne služe za ishranu biljaka.

Sredstva za zaštitu bilja u pravilu djeluju na određenu skupinu štetočinja, iako većina sredstva može imati i popratno djelovanje.

Treba naglasiti da svako sredstvo za zaštitu bilja može biti u većoj ili manjoj mjeri otrovno za ljude i životinje. Stoga je izrazito bitno da se pri izboru sredstva obrati pažnja na stupanj otrovnosti i formulaciju tj. oblik u kojem se sredstvo primjenjuje ili dolazi u promet. Razlikuju se formulacije koje se primjenjuju u tekućem obliku (prskanjem, raspršivanjem, zalijevanjem) i one u krutom obliku (zaprašivanjem, rasipanjem granula). U slučaju kad je mogući izbor više prikladnih sredstava za istu namjenu, potrebno je uvijek izabrati ono manje otrovno i u formulaciji koja je manje opasna za rukovanje.

Pri rukovanju sredstvima za zaštitu bilja potrebno je nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i opremu kojom će se spriječiti bilo kakav doticaj s tijelom. Najopasnija faza u rukovanju kemijskim sredstvima je priprema otopine za tretiranje jer se tada rukuje koncentriranim otopinama. Kako se sredstva često razrjeđuju 100 i više puta, očito je kolika je opasnost od trovanja. Stoga kemijska sredstva treba pripremati na otvorenom prozračnom mjestu uz korištenje zaštitne opreme, ambalažu je potrebno oprezno otvarati kako sredstvo ne bi štrcnulo u oči, prašiva treba sipati polako i oprezno kako ne bi došlo do udisanja, tretirati se ne bi trebalo po vjetrovitom vremenu, za vrijeme rada ne smije se pušiti i sl.

Svako sredstvo za zaštitu bilja zadržava se određeno vrijeme na biljci pa se razlikuju sredstva kratkotrajnog i dugotrajnog odn. rezidualnog djelovanja. Garanciju da se na voću nakon tretiranja određenim sredstvom neće naći nedopuštena količina tog sredstva daje KARENCA. Ona predstavlja najkraće vrijeme (izraženo brojem dana) koje mora proći od primjene nekog sredstva do berbe. Osim karence za sva kemijska sredstva koja kod nas imaju dozvolu, određena je i maksimalna dopuštena količina koja se smije nalaziti u pojedinoj vrsti hrane. TOLERANCA je maksimalna dopuštena količina djelatne tvari nekog pesticida u namirnici ili na njoj u trenutku njezina stavljanja u promet. Tolerance su u Hrvatskoj propisane posebnim Pravilnikom i strože su u usporedbi s ostalim europskim zemljama. Duljina karence je određena tako da se za to vrijeme količina sredstva razgradi ispod tolerance. Ako se pridržava karence, sigurno je da u voću neće biti prekoračena toleranca.

Neke štetočinje, naročito štetnici, ali i uzročnici bolesti te korovi mogu postati rezistentni (otporni) na pojedina sredstva za zaštitu bilja ili cijelu skupinu tih sredstava što rezultira gubitkom učinkovitosti jednog isprva učinkovitog sredstva. No pojava rezistentnosti se može usporiti, a katkad i spriječiti izbjegavanjem svake pretjerane primjene kemijskih sredstava. Vrlo je važno mijenjati skupinu upotrebljavanih sredstava i uvijek imati na umu da je svako suvišno tretiranje voćnjaka ne samo otrovno i opasno kako za organizam tako i za okoliš, već i nepotreban financijski trošak.


 

Najnovije objave