Zimska rezidba šljive

Zimska rezidba šljive

Rezidba šljive

Sve su koštičave voćne vrste osjetljive na rezidbu pa rezidbu debljih grana treba izbjegavati kako se ne bi napravile velike rane. Koliko god je moguće, pinciranjem mladica u fazi intenzivnog rasta ili orunjivanjem pupova u početku kretanja vegetacije treba na vrijeme usmjeriti rast voćke u željene mladice.

Pošto se šljiva odlikuje brzim početnim vegetativnim rastom oblikovanje krošnje je brzo. Ne smije se zarezivati kora ili rovašiti jer rane teško zacjeljuju. Kod sorata koje imaju uži kut grananja (Bistrica, Aženka) potrebno je pravovremeno poviti mladice i izboje. Kod sorata s većim kutom grananja i slabo obraslim donjim dijelom krošnje (Ringlo skupina šljiva, Stanley) njih je potrebno jačim skraćivanjem i ranom izolacijom vrhova poboljšati razgranavanje. Ako su osigurani povoljni uvjeti za rast, mogu izrasti vodopije koje je potrebno obavezno ukloniti ili zalomiti i pretvoriti na taj način u rodne izboje.

Kod rezidbe na rod razlikujemo tri skupine šljiva.

Prvu skupinu čine američke sorte i sorte japansko-kineskog podrijetla. One rađaju uglavnom na mješovitim jednogodišnjim šibama. Za dobru rodnost potrebna je redovita rezidba da bi se svake godine stvorio dovoljan broj izboja. Kratke rodne šibe i svibanjske kitice koje se formiraju u drugoj godini iz postranih vegetativnih pupova nisu dobra osnova za rod zbog premale lisne površine. Stoga je potrebno rezidbom na rod izrođene duge jednogodišnje izboje odstraniti!

Drugu skupinu čine sorte iz skupine Ringlo, Stanley, Ruth Gerstetter. One uglavnom rađaju na kratkim rodnim šibama. Razgranavanje ovih sorata je slabo pa su im krošnje prozračne i relativno osvijetljene. Rodne izboje čine uglavnom svibanjske kitice koje se obnavljaju  iz gornjeg vegetativnog pupa. Redovitom rezidbom sprječava se izduživanje grana uz pomoć skraćivanja i svođenja grane na niži izboj ili granu.

U treću skupinu sorata ubraja se naša Bistrica koja se odlikuje uskim kutovima grananja i uspravnim rastom pa formira krošnju u čiju unutrašnjost ne dopire puno svjetla. Rezidba ovih sorata obuhvaća ranu izolaciju vrhova i obnovu rodnih izboja. To se postiže svođenjem grana na niži, položeni jednogodišnji izboj umjerene bujnosti i skraćivanjem jednog dijela kratkih jednogodišnjih izboja na najniži vegetativni pup kako bi se iz njega razvio duži jednogodišnji izboj koji će u sljedećoj vegetaciji oblikovati kratke rodne šibe.


Profesionalne voćarske škare Castellari možete kupiti ovdje:

http://agrologistika.hr/hr_HR/alati

Izdvojeni sadržaj