Položaj za uzgoj marelice

Položaj za uzgoj marelice

Ekološki uvjeti za uzgoj marelice

Marelica, za razliku od ostalih Prunus vrsta, ima veće zahtjeve spram ekoloških uvjeta. Bez obzira što se marelica može praktički uzgajati od 50° sjeverne do 40° južne geografske širine najbolje rezultate u uzgoju daje na ograničenom području.

Najbolje joj odgovara umjereno kontinentalna klima, ali obzirom da najranije procvjeta (odmah nakon lijeske) često postoji opasnost stradavanja tek zametnutih plodova od kasnih proljetnih mrazova. Osim mraza, za cvijet su štetni hladni i vlažni vjetrovi te nagla promjena temperature. Ne podnosi uzgoj na većim nadmorskim visinama i oštru klimu.

Kako je otporna na sušu, pogoduju joj česta strujanja zraka i sunce. Visoke temperature i toplina joj ne smetaju ukoliko u tlu ima dovoljno vode ili ukoliko postoji sustav navodnjavanja. S vegetacijom započinje već pri temperaturi od 6 °C. Kritična niska temperatura za cvijet marelice je od -3 do 4 °C, a tek zametnutih plodova -1,1 do 2,2 °C. U periodu dubokog mirovanja može podnijeti temperature i do -30 °C. Tijekom vegetacije može izdržati maksimalne temperature do 35 °C (50 °C). U lipnju i srpnju ima najveće zahtjeve za vodom.

U pogledu tla zahtijeva tla laganije strukture – pjeskovito-ilovasta do ilovasta, dobro drenirana i duboka tla koja mogu omogućiti ukorjenjivanje do dubine 120 do 150 cm. Reakcija tla treba biti neutralna tj. pH oko 7 i treba sadržavati dosta humusa i biogenih elemenata.

Izdvojeni sadržaj