Gnojidba jagode

Uzgoj jagode u plasteniku

Uzgoj jagode u plasteniku

Jagoda je kultura koja se po načinu proizvodnje i gnojidbe posve razlikuje od ostalih voćnih vrsta. Ali je zajedničko kao i svim ostalim voćnim kulturama da treba voditi evidenciju upotrebe gnojiva točnije.

Prije sadnje jagode tlo treba prihraniti sa:

100 kg/ha dušika

100 kg/ha fosfora

200 kg/ha kalija


U prvoj godini:

Pred sadnju treba prihraniti sa 650 kg/ha NPK 5-20-30 (65 g/m2).

Daljnju gnojidbu preporučljivo je obavljati kristalnim gnojivima kroz sustav za navodnjavanje sa:

300 kg/ha NPK 20-10-10 ili 60 kg/ha NPK 10-30-20.


U drugoj godini:

Rano u proljeće prihraniti s 200 kg/ha NPK 15-15-15.

Nakon cvatnje prihraniti sa 190 kg/ha NPK 5-20-30.

U jesen prihraniti s 250 kg/ha NPK 5-20-30.


Gnojidba u trećoj i sljedećim godinama je jednaka kao u drugoj.

Izdvojeni sadržaj