Berba jagode

Berba jagode

Berba jagode

Priprema za berbu započinje još tijekom zime kako bi se na vrijeme osigurao sav potreban materijal, radna snaga, oprema i prodaja.

Jagoda se još uvijek bere ručno u standardnu drvenu ambalažu (letvarice) u koje se stavljaju plastične posudice veličine 250 ili 500 g. Jagoda za svježu potrošnju obavezno se mora brati s peteljkom. Najbolju kvalitetu daju plodovi koji su potpuno zreli i dobro obojeni, no takvima manjka čvrstoća pa loše podnose transport. Ako se jagoda isporučuje na udaljenija tržišta zahtijeva se da je oko 2/3 do 3/4 površine ploda obojeno tj. da jagode imaju samo bijeli vrh. Plodovi za industrijsku preradu ili zamrzavanje moraju biti potpuno dozreli i beru se bez peteljke. Berba se izvodi u nekoliko navrata, obično svaki drugi ili treći dan. No visoke temperature pospješuju dozrijevanje plodova jagode, a dozrijevanje može biti tako naglo da se odjednom pojavi potreba za velikim brojem berača kako bi se uspio „uhvatiti“ najpovoljniji stadij zrelosti. U takvim slučajevima ostavljaju se sitniji plodovi da dozru pa kad dozru onda se beru potpuno zreli za industrijsku preradu, dok se krupniji plodovi beru u najpovoljnijoj fazi zrenja. Na kraju, učinak berača ovisi o vještini radnika-berača i njegovu zalaganju.

Izdvojeni sadržaj