Sustav uzgoja i održavanje nasada jabuke

Razmak sadnje jabuke

Razmak sadnje jabuke

Jabuka je versatilna voćna vrsta koju je moguće uzgajati na različitim podlogama i u različitim klimatskim uvjetima. Za različite uvjete uzgoja postoje različiti sustavi uzgoja jabuke.

Sustav uzgoja jabuke

Kako se jabuka u intenzivnim nasadima najčešće cijepi na podlogu M 9 i uzgaja u obliku vitkog vretena najčešći razmak sadnje iznosi 1,2 × 3,5 m što znači da su dva stabla jabuke u redu posađena na razmak od 1,2 m, a da je razmak između redova 3,5 m, no razmaci mogu varirati od 0,8 m do 1,2 m između stabala, dok razmak između redova prvenstveno ovisi o poljoprivrednoj mehanizaciji koja se koristi u voćnjaku. Zbog toga sklop biljaka može iznositi od 2.500 do 5.000 sadnica/ha.

Ravna podloga pogodnija je za uzgoj jabuka jer omogućava lakši pristup poljoprivrednoj mehanizaciji. U slučaju blažih padina razmak između redova treba malo povećati zbog proklizavanja strojeva tijekom obrade.

Održavanje nasada jabuke

Tlo u nasadu jabuka može se održavati kao jalovi ugar, tratina ili se može zatravljivati te malčirati.

Najčešće se u suvremenim, intenzivnim voćnjacima tlo održava u obliku zatravljivanja međurednog prostora koji se mora tijekom vegetacije kositi i malčirati i do 8 puta, dok se unutar reda između stabala primjenjuju herbicidi kako bi se uništile sve konkurentne biljke.

Izdvojeni sadržaj