Kap po kap

Kap po kap

Navodnjavanje jabuke

U intenzivnoj proizvodnji plodova jabuke gdje su prosječne godišnje oborine manje od 800 mm ili su tijekom vegetacije nepravilno raspoređene potrebno je navodnjavati.

Kritični periodi za jabuku su vrijeme nakon cvatnje ako je proljeće sušno, a zima je oskudijevala s padalinama, nakon lipanjskog otpadanja plodova, 20 do 25 dana nakon lipanjskog otpadanja plodova u periodu najvećeg porasta vegetativnih organa i formiranja cvjetnih pupova za sljedeću godinu te 15 do 20 dana prije same berbe. Spomenuti periodi podudaraju se sa sušnim periodima tijekom lipnja, srpnja i kolovoza.

Najčešće korišteni sustav navodnjavanja u nasadu jabuka je sustav kap-po-kap. Dubina vlaženja pri navodnjavanju za jabuku iznosi 0,40 do 0,55 cm.

Savjetuje se navodnjavati do punog poljskog kapaciteta tla za vodu. Ta količina vode dodana po kvadratnom metru ovisi o mehaničkom sastavu tla i njegovoj sposobnosti apsorbiranja iste. Tako na lakšim pjeskovitijim tlima obroci navodnjavanja će biti manji a frekventnost navodnjavanja veća, dok s druge strane kod težih tla situacija je obratna. Također je bitno obratiti pozornost na maksimalnu količinu vode koje neko tlo može prihvatiti u jednom satu. Na teškom glinastom tlu infiltracija vode u tlo je oko 3-4 l/h dok kod pjeskovitih tla infiltracija je preko 15 l/h.

Izdvojeni sadržaj