Fitopromet d.o.o. Finoteka

Katalog proizvoda za uzgoj jabuke

Agrometerološka stanica

Agrometerološka stanica

U proizvodnji jabuke koristi niz poizvoda od:

- alata za rezidbu,

- mjernih instrumenata,

- opreme za berbu,

- prskalica za primjenu herbicida,

- instrumenata za analizu tla,

- instrumenata za određivanje stupnja zrelosti voća i dr.

 

Berba jabuka je jedan od završnih trenutaka pri uzgoju jabuke. Vrlo je važno da ona bude učinkovita i brza, te da ne dolazi do oštećenja plodova prilikom ručnog izvođenja berbe. Da bi se to omogućilo, koristiti se KENGUR TORBA.  Koja se sastoji od:

-spremnika u koji se stavlja jabuka prilikom berbe,

-dva remena koji se nalaze na ramenima berača,

Kod korištenja kengur torbe berba se izvodi brzo tj. ne gubi se vrijeme, a ruke su tom prilikom slobodne za berbu i manipulaciju plodovima. Najvažnije karakteristika kengur torbe je da se njezinim korištenjem plodovi minimalno oštećuju što omogućuje njihovo kvalitetno i dulje uskladištenje.

U ponudi se nalazi MALA KENGUR TORBA zapremnine oko 10 kg i VELIKA KENGUR TORBA zapremnine oko 12 kg. Link: http://pinova.hr/hr_HR/katalog-proizvoda/alati-i-oprema-u-poljoprivredi/oprema-za-berbu/mala-kengur-torba .

 

                                   

                               kengur velika i mala torba

 

Prskalice i različiti alati su neizostavni proizvodi u proizvodnji jabuka. U ponudi se nalaze različiti uređaji i alati za uzgoj jabuke,a više o tome na linku: http://agra.hr.

 

    herbi-4               herbi FLEX 4            undavina

 

 

                                              

                elektr. škare          elektr. pila            sanduk za branje jabuka

 

Pinova Doc je Internet aplikacija za kompletno vođenje i nadzor poljoprivredne proizvodnje. Iskoristite mogućnost aplikacije Pinova Doc koja automatski izračunava količinu pojedinog hraniva iz gnojiva umjesto Vas te iz upisanih osnovnih podataka generira zakonom propisanu evidenciju o uporabi gnojiva kako za konvencionalnu tako i za integriranu i ekološku proizvodnju. Isto tako vodi evidencije upotrebljenih pesticida  što nas traži zakonska regulativa o svakoj  kulturi, a tu nam uvelike može pomoći program Pinova Doc. Informacije o upotrebi i ponudi PINOVA METEO STANICE i Pinova Doc na linku: http://pinova.hr .

 

     link: http://pinova-meteo.com/hr_HR/   

 

 site logo  link: http://pinova-doc.com/hr_HR/

 

Za sve detaljne informacije o proizvodima navedenim u galeriji proizvoda posjetite link: http://agrologistika.hr .
Web development i hosting: softwise.hr / ictmedia.hr