Gnojidba jabuke

Gnojidba voćnjaka

Gnojidba voćnjaka

U redovitoj gnojidbi razlikuje se gnojidba mladih nasada od gnojidbe nasada u rodu. Utvrđivanje količine pojedinih biljnih hraniva određuje se prema rezultatima kemijske analize tla i preporuci za gnojidbu koje daje ovlašteni laboratorij.


Tablica 1. Gnojidba jabuke prve i druge godine nakon sadnje

Potrebne količine hraniva za jabuku u g/stablu

Godina uzgoja

Dušik

(N)

Fosfor

(P2O5)

Kalij

(K2O)

NPK

7-20-30

5-20-30S

UREA

46% N

KAN

27% N

Prva

50

30

40

130

75

40

Druga

80

30

50

165

120

60


Primjer gnojidbe:

U ožujku prihraniti s 40 g/stablu uree.

U travnju prihraniti s 33 do 40 g/stablu uree.

U svibnju prihraniti s 30 g/stablu KAN-a.


Potrebne količine hraniva do rodnosti: dušik (N) = 30 kg/ha,

   fosfor (P2O5) = 20 kg/ha,

   kalij (K2O) = 50 kg/ha.


Gnojidba za srednje visoke prinose:

Potrebna količina hraniva: 80 kg/ha dušika (N),

        35 do 70 kg/ha fosfora (P2O5),

        150 kg/ha kalija (K2O).


Primjer gnojidbe:

Krajem zime prihraniti s 500 kg/ha NPK 5-20-30 S.

U ožujku prihraniti s 90 kg/ha uree.

U svibnju prihraniti s 50 kg/ha KAN-a.

Folijarna prihrana:

-          pred cvatnju (pup u stadiju mišjih ušiju): 0,5%-nom otopinom folijarnog gnojiva koje sadrži bor (B), po potrebi i kasnije ako se ukažu simptomi nedostatka bora (B)

ili

-          nakon cvatnje. 1%-nom otopinom folijarnog gnojiva + dva puta tijekom vegetacije 1 do 1,5%-nom otopinom folijarnog gnojiva koje sadrži kalcij (Ca).

Prvo tretiranje obaviti 6 tjedana nakon cvatnje, a tijekom vegetacije treba obaviti barem 4 tretiranja.


Gnojidba za visoke prinose:

Osnovna gnojidba iza berbe s 300 kg/ha (0,75 kg/stablu) NPK 6-18-36.

U rano proljeće kod prve obrade sa 150 kg/ha (0,4 kg/stablu) uree 46% N.

U svibnju sa 150 kg/ha (0,4 kg/stablu) KAN-a 27% N.

Folijarna prihrana:

-          pred cvatnju (pup u stadiju mišjih ušiju). 0,5%-nom otopinom folijarnog gnojiva koje sadrži bor (B), po potrebi i kasnije ako se ukažu simptomi nedostatka bora (B)

ili

-          nakon cvatnje. 1%-nom otopinom folijarnog gnojiva za voćnjake + dva puta tijekom vegetacije 1 do 1,5%-nom otopinom folijarnog gnojiva koje sadrži kalcij (Ca).

Prvo tretiranje obaviti 6 tjedana nakon cvatnje, a tijekom vegetacije treba obaviti barem 4 tretiranja.

Izdvojeni sadržaj