Ekološki uvjeti za uzgoj jabuke

Položaj za uzgoj jabuke

Položaj za uzgoj jabuke

Kako rodnost i rentabilnost proizvodnje jabuke ovisi o ekološkim uvjetima u kojima se uzgaja, razumljivo je zašto je neophodno što bolje poznavati ekološke čimbenike područja namijenjenog njenom uzgoju.

Jabuka ima velik areal rasprostranjenosti jer se može prilagoditi različitim ekološkim uvjetima. Bolje je prilagođena umjerenim hladnoćama nego velikim vrućinama. Smatra se da se može uzgajati u rasponu temperatura od 45 do -45 °C, ali najbolje uspijeva pri temperaturama od 35 do -25 °C. Najvećem broju sorata jabuke odgovara umjerena kontinentalna klima sa srednjom godišnjom temperaturom između 8 i 12 °C.

Od listopadnih voćnih vrsta, jabuka ima najmanje potrebe za toplinom, ali veće za vodom. Kako u područjima gdje se uzgaja jabuka nema dovoljne količine padalina, navodnjavanje je obavezno. Minimalna količina potrebne vode za jabuku je 600 mm pri temperaturi od 14 °C, pri 17 °C treba 700 mm, a pri 20 °C 1.060 mm oborina. Najviše vlage jabuka zahtijeva u periodu od svibnja do rujna.

Jabuka ne podnosi vjetrove u vrijeme cvatnje i dozrijevanja plodova, pogotovo ako su oni suhi i hladni. Za uspijevanje jabuke najpovoljnija relativna vlažnost zraka je oko 75%.

Tlo na kojem se uzgaja jabuka mora biti dovoljno duboko i propusno, dobrog vodo-zračnog odnosa, sadržavati više od 3% humusa i biti slabo kisele reakcije s pH vrijednosti od 5,5 do 6,5. Najbolja su ilovasta tla, dok se na glinastim tlima jabuka također može uzgajati, ali samo ako je glinasto tlo dovoljno propusno. Ako se jabuka uzgaja na pjeskovitom tlu, ono se mora intenzivno gnojiti i navodnjavati. Na alkalnim tlima jabuka pati od kloroze.

Izdvojeni sadržaj