Jabuka

Obrane jabuke

Obrane jabuke

Jabuka (lat. Malus domestica Borkh.) je voćna vrsta koja se s pravom kiti laskavim nazivom kraljice voća. Njezini plodovi dozrijevaju od najranijeg ljeta pa sve do zime što nije čudno jer je u svijetu poznato više od 10.000 sorata jabuke.

Prema arealu prirodnog rasprostranjenja i uzgoja kvalitetnih plodova, jabuka je kontinentalna voćka.

Plod jabuke najkompletnije je voće u ljudskoj prehrani jer sadrži gotovo sve što ljudski organizam treba: voćne šećere i voćne kiseline, vitamine, minerale, sirova vlakna, pektine i sasvim čistu vodu.

Jabuka je jedna od unosnijih kultura. Ona je temelj voćarske proizvodnje (u zemljama koje imaju ekološke uvjete za uzgoj) i služi – poput pšenice u ratarskoj proizvodnji – kao osnovica za usporedbu isplativosti uzgoja drugih voćaka.

Ekološki uvjeti za uzgoj jabuke

Kako rodnost i rentabilnost proizvodnje jabuke ovisi o ekološkim uvjetima u kojima se uzgaja, razumljivo je zašto je neophodno što bolje poznavati ekološke čimbenike područja namijenjenog njenom uzgoju.

Gnojidba jabuke

U redovitoj gnojidbi razlikuje se gnojidba mladih nasada od gnojidbe nasada u rodu. Utvrđivanje količine pojedinih biljnih hraniva određuje se prema rezultatima kemijske analize tla i preporuci za gnojidbu koje daje ovlašteni laboratorij.

Navodnjavanje jabuke

U intenzivnoj proizvodnji plodova jabuke gdje su prosječne godišnje oborine manje od 800 mm ili su tijekom vegetacije nepravilno raspoređene potrebno je navodnjavati.

Rezidba jabuke

Za početak uspješne rezidbe treba znati razlikovati cvjetne i cvatne (generativne) od lisnih (vegetativnih) pupova. Cvjetni pupovi su zaobljeniji i krupniji, a lisni su šiljasti i izduženi.

Određivanje početka berbe jabuke

Kod plodova jabuke razlikuju se dva stupnja zrelosti koji su podjednako važni za određivanje vremena berbe. To su fiziološka zrelost ili dozrelost i tehnološka zrelost ili dospjelost. U fiziološkoj zrelosti plodovi dostižu svoju najveću krupnoću, a sjemenke su posve razvijene i u povoljnim uvjetima mogu proklijati. Kad plodovi postignu najbolji okus, miris i boju pokožice te sve ostale karakteristike potrebne za daljnju namjenu (prerada, čuvanje u skladištu ili hladnjači) može se govoriti o tehnološkoj zrelosti.

Izbor podloga za jabuku

Pri podizanju suvremenih nasada jabuke teži se smanjenju bujnosti što se postiže dobrim odabirom podloga. Dobar odabir voćne podloge prvi je preduvjet za uspješnu voćarsku proizvodnju.

Izbor sorata jabuke

Pravilan izbor sorte je osnovni preduvjet za uspješnu proizvodnju. Kada je riječ o ekološkim uvjetima, kod izbora sorte mora se voditi računa o njezinim potrebama. Postoje sorte koje se jako dobro prilagođavaju danim ekološkim uvjetima, ali ne daju uvijek dobru kvalitetu plodova.   

Izbor uzgojnog oblika za jabuku

Izabrati najpovoljniji uzgojni oblik nije lako s obzirom na to da odabir ovisi o više čimbenika kao npr. o bujnosti podloge i sorte, plodnosti tla, primjeni mehanizacije, površini parcele, utrošku ljudske radne snage i sl.

Sustav uzgoja i održavanje nasada jabuke

Jabuka je versatilna voćna vrsta koju je moguće uzgajati na različitim podlogama i u različitim klimatskim uvjetima. Za različite uvjete uzgoja postoje različiti sustavi uzgoja jabuke.

Priprema tla za sadnju jabuke

Kako jabuka nakon sadnje ostaje na istom mjestu i do 30 godina, izboru i pripremi tla za uzgoj treba posvetiti punu pažnju.

Eko uzgoj jabuke

Ako se netko odluči baviti ekološkom proizvodnjom ili pak prijeći na nju s konvencionalne, prvo treba izabrati neku od nadzornih stanica gdje je potrebno zatražiti nadzor, a nakon toga slijede tri godine prijelaznog razdoblja i ako se pridržava svih pravila dobiva certifikat za ekološku proizvodnju. Također jebit na i pozicija nasada, parcele mora biti udaljena 50 metara od prometnice i od velikih zagađivača.Dokumentacija nije previše zahtjevna, ali tijekom cijele proizvodnje vodi se zapisnik o ekološkoj proizvodnji. Iznosi osnovnog plaćanja uvećanog za plaćanje za ekološku poljoprivredu u uzgoju jabuka mogu dosegnuti i više od 6.000,00kn/ha.

Hranjiva vrijednost jabuke

Jabuka je među najrasprostranjenijim vrstama voća; osvježavajuća, kiselo-slatkog okusa i svojstvene arome. Poznate su brojne sorte (njih oko 10 000), koje se međusobno razlikuju po okusu, slatkoći ili kiselosti, konzistenciji i sočnost.

Uporabna vrijednost jabuke

Jabuka je među najrasprostranjenijim vrstama voća; osvježavajuća, kiselo-slatkog okusa i svojstvene arome. Najčešće se jede sirova, ali se i peče, kuha, suši, prerađuje u sokove, marmelade, džemove, želee, a poznat je i vrlo cijenjen jabučni ocat.

Ručna i strojna berba jabuke

Berba jabuka je važna agrotehnička operacija kojom u jesen ubiremo plodove cjelogodišnjeg truda i rada. No postoji jedan veliki problem u berbi, a taj je što se u hrvatskim voćnjacima u prosjeku 10 do 25% plodova deklasira ili uništi tj. prijeđe iz više u nižu klasu zbog nepravilne i nekvalitetne berbe. 

Jesenske sorte jabuke

Jesenske sorte jabuke

Tehnika sadnje, izbor sadnog materijala i vrijeme sadnje jabuke

Najprofinjeniji i najodgovorniji stručni dio posla kod podizanja nasada jabuka jest izbor i osiguranje sadnog materijala određenih sorata na odgovarajućoj podlozi. Sve što se planira i želi imati u nasadu osigurava se voćnim sadnicama.

Najnovije objave