Izbor podloga i uzgojnog oblika za breskvu

Uzgojni oblik \

Uzgojni oblik "vaza"

Izbor podloge za breskvu ovisi o zahtjevima prema tlu što znači da kada se zna kakvo tlo imamo, lakše je napraviti odabir podloge.

Izbor podloga za breskvu

  • alkalna tla (višak vapna) – križanci badema i breskve

  • kisela tla – selekcije vinogradarske breskve

  • umorna tla – selekcije šljiva


Vinogradarska breskva

Odlikuje se ranim stupanjem u rod i dugim razdobljem rodnosti. Nije prikladna za vlažna tla. Podnosi do 5% fiziološki aktivnog vapna.

GF 677 (hibrid badem × breskva)

Podloga koja podnosi do 12% fiziološki aktivnog vapna u tlu. Ima dobru podudarnost sa sortama breskve. Pogodna je za suha i alkalna tla.

Šljiva damascenka (Prunus damascena) - INRA DAMASC GF 1869

Srednje bujna podloga. Dobro podnosi teža i vlažnija tla te tla s nešto više aktivnog vapna. Ima dobar afinitet samo prema nekim sortama breskve.

Prunus Saint Julien INRA GF 655/2

Klon je šljive. Slabe je do srednje je bujnosti. Podnosi višak vapna i umorna tla. Smanjuje bujnost sorata. Ima dobar afinitet  prema breskvama.

Izbor uzgojnog oblika za breskvu

Uzgojni oblici koji se najčešće koriste za breskvu jesu vaza i vretenaste forme.

Tablica 1. Uzgojni oblici breskve

Uzgojni oblik

Podloga

Razmak između redova (m)

Razmak u redu (m)

Slobodna palmeta

Vinogradarska breskva

4,5

3

GF 677

4,5 do 5,0

3,0 do 3,5

Vretenasti grm

Vinogradarska breskva

4,5

2,0

Saint Julien No 1 i No 2

4,5

2,0

INRA Saint Julien GF 655/2  i INRA DAMASC GF 1869

4,0

1,5 do 2,0


Izdvojeni sadržaj