Gnojidba breskve

Cvijet breskve

Cvijet breskve

Gnojidba breskve temelji se na rezultatima kemijske analize tla. Osim kemijske analize tla za gnojidbu svake voćne vrste pa tako i breskve važno je voditi evidenciju o količini gnojiva koja se unose u tlo, a to zahtjeva i zakonska regulativa.

Godišnje treba osigurati oko 160 kg N/ha, 100 kg P2O5/ha i 200 kg K2O/ha. Za srednje kasne i kasne sorte količine N i K potrebno je povećati za 30%. Dušik se dodaje u više navrata i to: poslije cvatnje (40% od ukupne količine), poslije prorjeđivanja (40%) i krajem ljeta (20%). Fosfor i kalij potrebno je primijeniti nakon otpadanja lišća na početku zime.

Izdvojeni sadržaj