Herbi 4 prskalica za herbicide

Herbi 4 prskalica za herbicide

Upotreba herbicida u voćnjaku

 

U intenzivnim nasadima voćaka borba protiv korova zauzima važno mjesto. Njihovom suzbijanju potrebno je posvetiti dužnu pozornost jer nanose velike štete u voćarskoj proizvodnji.

Kako korijenov sustav prožima tlo iz kojeg crpi vodu i hraniva, tako i korovi izrasli u blizini voćaka konkuriraju za istu količinu vode i hraniva. Stoga, prisutnost korova iznad praga štetnosti može dovesti do značajnog smanjenja redovitog uroda i kvalitete plodova tako da se preporučuje da tlo ispod voćaka bude oslobođeno od korova.  Posebno se to odnosi na ona tla koja zbog svoje teksture loše gospodare vodom (pjeskovita tla) i na uzgojna područja gdje ukupno padne manje godišnje količine oborina ili su one nejednako raspoređene. Osim toga, korovske biljke troše velike količine vode pa time isušuju i osiromašuju tlo. Nadalje, intenzivna transpiracija povećava vlažnost zraka pa se time stvaraju povoljni uvjeti za razvoj različitih biljnih bolesti. Mnogobrojni korovi su i prijelazni domaćini te prenosioci određenih biljnih bolesti.

Suzbijanje korovskih biljaka moguće je provoditi mehaničkim mjerama, kemijskim mjerama ili kombinacijom tih dviju metoda.

Agrotehničke mjere uključuju višekratnu obradu tla unutar i između redova uz koju se koriste i dopunske mjere košnje i malčiranja.

Primjena herbicida spada u kemijske mjere suzbijanja korova. Primjena herbicida može biti preventivna ili kurativna. Prije kretanja vegetacije tj. tijekom jeseni, zime i ranog proljeća obavlja se preventivno tretiranje. U tom slučaju najčešće se koriste selektivni herbicidi translokacijskog djelovanja. Tijekom vegetacije obavlja se dopunsko tretiranje herbicidima, kao kurativna mjera, kada su korovi visine 1 do 20 cm. Tada se najčešće koriste totalni herbicidi kontaktnog ili translokacijskog djelovanja.

Kod nas u Hrvatskoj zbog specifičnosti klimatskih i pedoloških uvjeta, pristup održavanja tla pod voćkama i u suzbijanju korova je vrlo različit. U aridnijim (sušnijim) područjima korovi se suzbijaju primjenom herbicida i obradom tla. U sjeverozapadnim područjima prevladavajući način održavanja tla između redova je košnja (malčiranje) trave, dok se tlo ispod voćaka održava primjenom herbicida. U mladim nasadima (starosti od 1 do 4 godine) preporučuje se izbjegavanje primjene herbicida što je zapravo danas nezamislivo jer radne snage za održavanje tla kopanjem nema ili je preskupa.

Korovi se mogu podijeliti obzirom na vrijeme kretanja na zimsko-proljetne, ljetne i jesenske. Sastav korovne flore pod utjecajem agrotehničkih i pomotehničkih mjera (uzgojni oblik, razmak redova, gnojidba, način održavanja tla) se mijenja. Tako u zimsko-proljetnu skupinu korova spadaju mrtva kopriva, pastirska torbica, gorčica i dr. U skupinu ljetnih korova spadaju jednogodišnje i višegodišnje korovske vrste kao što su bijela loboda, štir, dvornik, osjak, maslačak, pirika, troskot, limundžik. Za razvoj voćaka posebno su štetni višegodišnji korovi koji svojim podzemnim rizomima vrlo snažno konkuriraju korijenovoj mreži voćaka.

Vrlo je važno poznavati korovnu floru u voćnjaku jer jednokratna primjena bilo kojeg herbicida kroz cijelu godinu ne može riješiti problem korova.

Herbicidi koji se koriste za suzbijanje korovskih vrsta u voćnjacima dijele se na one koji djeluju preko lista i koji djeluju preko tla.

U slučaju da je vegetacija krenula, herbicidi se moraju primjenjivati za vrijeme mirna vremena i pod niskim tlakom pumpe kako herbicid ne bi dospio na zelene dijelove voćke i izazvao fitotoksičnost.

Za bolje prianjanje herbicida na listove korovskih biljaka često se uz iste koristi i bijelo ulje koje ima ulogu okvašivača tj. pomoćnog sredstva. Ono omogućuje bolji raspored herbicida na listu, bolje prianjanje i potpunije upijanje u list korova. Njegova primjena se preporučuje u nepovoljnim uvjetima za djelovanje herbicida kao što je suša ili niske temperature ili u slučaju da korovi imaju glatke listove i voštanu prevlaku.

Za sve je herbicidne pripravke vrlo važno da se prije upotrebe pažljivo pročita uputa te da se navedenih doza i ograničenja pridržava.

Kod primjene svih pesticida u voćarskoj proizvodnji potrebno je inspekciji dostavljati odeređene obrasce. Iz osnovnih informacija koje su se unesle kroz upis, automatski se generiraju i popunjavaju svi obrasci za inspekciju. Ukoliko ste sve uredno unosili u aplikaciju PinovaDoc na kraju isprinta obrasce i izvještaje bez potrebnog računanja i preračunavanja jer je aplikacija to napravila za Vas. Izvještaji koji se automatski generiraju jesu Evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, kako za konvencionalnu tako i za integriranu proizvodnju te GlobalGAP.

Osim toga, u evidencijama i statistikama radi vlastite kontrole, omogućen je uvid u ukupnu količinu određenog pesticida i aktivne tvari koju ste dodali na određenu parcelu ili na hektar, omogućen je uvid u ukupnu količinu gnojiva i pojedinog makro i mikroelementa dodanog na određenu parcelu i na hektar ili pak koliko ste ukupno po klasama pobrali neke sorte odn. kulture. Svi ti podaci su bitni kako bi znali iz godine u godinu poboljšati svoju proizvodnju. Sve potrebne informacije o primjeni aplikacije PinovaDoc na linku: http://pinova-doc.com/hr_HR/primjena .

Izdvojeni sadržaj