Raspored voćaka u nasadu

Primjer rasporeda voćaka u voćnjaku

Primjer rasporeda voćaka u voćnjaku

 

Raspored voćaka u nasadu može biti različit. Pravilan raspored mora osigurati voćkama dovoljno životnog prostora, sigurno oprašivanje i primjenu mehanizacije.

U suvremenim voćnjacima voćke se najčešće sade u kvadrate, pravokutnike ili trokute.

Kvadratni razmještaj ima isti razmak u redu i između redova što omogućava jednolično osvjetljenje i jednak životni prostor. On osigurava najlakšu obradu tla, redovi su pravi i voćnjak ima lijepi izgled.

Pravokutni razmještaj ima unutar reda manji razmak nego između redova. Može imati isti broj voćaka kao i kvadratni razmještaj. Omogućen je bolji prohod strojeva u međuredu (lakša upotreba mehanizacije).

Sadnja u trokute omogućava veći broj voćaka po jedinici površine, ali je otežan prohod strojeva i mehanizacije. Danas ovaj razmještaj nema posebni značaj u intenzivnim nasadima.

Raspored sadnje ovisi o:

• bujnosti voćaka

• uzgojnom obliku

• plodnosti tla

• primjeni mehanizacije

• načinu obrade tla …

Izdvojeni sadržaj