Rigolanje

Rigolanje

Priprema tla za podizanje voćnjaka

 

Tlo je potrebno pažljivo pripremiti kako bi se posađene voćke pravilno razvijale, redovno rađale i duže živjele. Priprema zemljišta sastoji se od čišćenja terena, ravnanja terena, melioriranja i rigolanja terena.

Nasad voćaka može se podići na terenu koji je ranije bio obrađivan i na njemu su se uzgajale ratarske ili voćarske kulture kao i na terenu koji nije bio obrađivan (šuma, šikara, livada, pašnjak).

Ranije obrađivano zemljište, posebno ako je bilo navodnjavano, sigurno je izgubilo svoju strukturu stoga je istu potrebno popraviti nekom od meliorativnih mjera. Puno bolje je kada se nasad zasniva na parceli na kojoj se prethodno uzgajala neka leguminoza. Kako je mrvičasta struktura tla najbolja za uzgoj voćaka, kao pretkulture također su pogodne repa i žitarice. Najlošiji izbor jest parcela na kojoj se prethodno uzgajala neka voćna vrsta. To zemljište se najprije mora koristiti za uzgoj nekih drugih kultura i to duže vrijeme kako bi se tlo odmorilo. Zemljište koje je ranije bilo pod šumom ili šikarom potrebno je najprije iskrčiti od svog drveća te nastojati odstraniti što više korijenja koje ako ostane u tlu predstavlja izvor truljenja što može zaraziti korijen voćke.

Ako na terenu postoje veće neravnine, depresije i izbočine, potrebno ih je prije dubokog oranja izravnati, posebno zbog normalnog otjecanja suvišne vode. S površine treba iskrčiti i odstraniti svo kamenje. Na terenima s nagibom većim od 8 do 10 % potrebno je terasiranje zbog opasnosti od erozije i ispiranja hranjivih tvari.

Izdvojeni sadržaj