Agrotehnika voćnjaka

PinovaDoc - management za poljoprivrednike

PinovaDoc - management za poljoprivrednike

U cjelokupnom hrvatskom gospodarskom okruženju stalno se događaju brojne promjene koje se posebno odražavaju i na poljoprivredni sektor.

Promjene uvjeta na tržištu poljoprivrednim proizvodima, promjene u sustavima proizvodnje, izbor novih modernih tehnologija, reforme mjera i ciljeva zajedničke poljoprivredne politike samo su neki od važnijih čimbenika koji od poljoprivrednih proizvođača zahtijevaju brzu prilagodbu promjenjivim uvjetima privređivanja.

Promjena načina gospodarenja posebno u smislu boljeg iskorištavanja postojećih prirodnih resursa i kapaciteta, unaprjeđenja i modernizacije tehnologije proizvodnje u smjeru integrirane i ekološke proizvodnje može poboljšati postojeće stanje. Oni proizvođači koji se odluče to primjenjivati obvezni su pratiti novosti koje donosi znanost i struka na terenu, a općenito o osnovama agrotehnike i novim tehnologijama u voćarstvu možete pročitati i na sljedećim stranicama.

Navodnjavanje voćnjaka

  Navodnjavanje je agrotehnička mjera kojom se korijenov sustav opskrbljuje dovoljnom količinom vode jer padaline najčešće ne zadovoljavaju potrebe voćke za vodom.

Analiza tla

Poznato je da svaka biljka prirodom iznese određeni dio hraniva iz tla kojeg iduće godine treba nadoknaditi gnojivom. Stoga, da bi znali kakvo je stanje hraniva u tlu potrebno je prethodno napraviti pedološku analizu.

Izbor mjesta za podizanje voćnjaka

  Obzirom da se položaj bira samo jedanput, potrebno mu je posvetiti potpunu pozornost.

Ekološki uvjeti za uzgoj voćaka

  Ekološki uvjeti govore i upozoravaju na to o čemu je potrebno voditi računa kada se polazi od ideje i želje da se na nekoj površini podigne suvremeni voćnjak. Znalačka interpretacija ekoloških uvjeta nekog područja ili lokaliteta upućuje na to može li se ili ne može na planiranom položaju podizati komercijalni plantažni nasad.

Izbor sadnog materijala voćaka

  Najprofinjeniji i najodgovorniji stručni dio posla kod podizanja nasada jabuka jest izbor i osiguranje sadnog materijala određenih sorata na odgovarajućoj podlozi. Sve što se planira i želi imati u nasadu osigurava se voćnim sadnicama.

Izbor vrsta, sorata i podloga voćaka

Uspjeh u voćarskoj proizvodnji najviše ovisi o izoru voćne vrste, sorte i podloge. Jednu vrstu pa i sortu treba uzgajati u području i na podlozi koji im najbolje odgovaraju.

Najnovije objave