Izbor vrsta, sorata i podloga voćaka

PinovaDoc - management za poljoprivrednike

PinovaDoc - management za poljoprivrednike

Uspjeh u voćarskoj proizvodnji najviše ovisi o izoru voćne vrste, sorte i podloge. Jednu vrstu pa i sortu treba uzgajati u području i na podlozi koji im najbolje odgovaraju.

Izbor sorte i podloge za pojedina voćarska područja nužno se nameće zbog različite mikroklime, reljefa i kvalitete tla, kao i zbog različitih bioloških osobitosti sorte i podloge.

Na osnovi proučavanja ekoloških čimbenika stvara se slika o mogućnosti uzgoja pojedinih voćnih vrsta od kojih je potrebno odabrati one koje imaju najveću privrednu vrijednost. U slučaju udaljenog tržišta i slaboj mogućnosti prijevoza potrebno je izbjegavati vrste koje se teško čuvaju (npr. jagodasto voće, breskva, trešnja). Kod izbora vrste treba voditi računa da se što ravnomjernije iskoristi radna snaga, strojevi, hladnjače i dr. U tom pogledu monokultura ponekad može biti i nepogodna. Osim toga, voćke u monokulturi mogu u nekim godinama dati i manji prinos.

Izbor sorata je stručna, inventivna i vizionarska nakana. Nakana, jer treba znati izabrati njih nekoliko između 10.000 sorata jabuke, 2.000 sorata kruške, 6.000 sorata breskve itd. Koje će najbolje rasti i roditi na našem položaju, sviđati se budućim potrošačima, dobro se čuvati u skladištu i ostati mnogo godina tražene na tržištu.

Aplikacija za poljoprivrednike PinovaDoc omogućuje Vam, između ostalog, precizan unos inventure nasada po arkod parcelama i njen ispis. To znači da u svakom trenutku imate pri ruci plan sadnje, da za svaku sadnicu znate gdje je, da znate od kojeg do kojeg reda Vam se nalazi koja sorta i sl. Unos inventure odrađuje se jednom osim u slučajevima kad spajate parcele i u slučaju nadosadnje ili krčenja kada dolazi do promjene nasada. Unutar inventure, program Vam automatski izračunava kolika je ukupna površina pod određenom kulturom i sortom te ukupan broj sadnica za pojedinu kulturu i sortu.Različite sorte nejednako reagiraju na iste ekološke uvjete i osiguravaju nejednak uspjeh. Kod izbora sorte potrebna je opreznost i dobro poznavanje svih bioloških i privrednih osobina dotične sorte.  O izboru sorte ovisi hoće li rodnost biti obilna i redovita, mogućnost prodaje, troškovi proizvodnje. Treba imati u vidu i potencijal porasta sorte te mogućnost oplodnje. Potpuno pravilan izbor sorte može se napraviti samo na osnovi točnih podataka o uspijevanju pojedinih sorata na raznim položajima i tlima jer osobine koje neka sorta ispolji u jednom kraju ne moraju se ispoljiti i u nekom drugom kraju. Link: http://pinova-doc.com/hr_HR/primjena .

Za one vrste koje se uzgajaju na vegetativnim podlogama, podloga mora biti pažljivo odabrana jer od nje ovisi porast, sistem uzgoja pa i kvaliteta plodova.

Izdvojeni sadržaj