Berba voćaka

Kengur torba

Kengur torba

 

Da bi berba bila pravilna i kvalitetna, trebamo odraditi i određene predradnje u toku godine. Znači osim onih standardnih kao što su pravilna zaštita od bolesti i štetnika, navodnjavanje, zaštita od tuče, tu je još izuzetno važno kemijsko i ručno prorjeđivanje plodova kojima postižemo to da su plodovi na stablu pravilno raspoređeni, da nisu u gronjama i da tu samu berbu možemo odraditi pravilno i kvalitetno.

 

Od roka berbe i trajanja berbe ovisi kvaliteta, trajnost, čuvanje, prijevoz i skladištenje plodova.

Kako odrediti optimalno vrijeme tj. dan berbe vrlo je važno pitanje i ubraja se u najodgovornije poslove jer o tome ovisi konačan financijski rezultat, pogotovo ako su plodovi namijenjeni dužem čuvanju. Optimalno vrijeme berbe je kompromis između optimalne zrelosti za konzumaciju i procesa raspada tvari i stvaranja novih tvari kao što je formiranje etilena, raspadanje škroba i klorofila, mekšanje plodova. Većina nabrojenih procesa ovisi o pravilnom vremenu berbe pri čemu kriva procjena može uzrokovati negativne proizvodne učinke. Kriterij za berbu je ovisan o vrsti i namjeni voća. Prognoza roka berbe ima važnost i s organizacijsko-tehničke strane (planiranje radne snage, ambalaže i skladišnog prostora, dinamike prodaje).

Organiziranje suvremene voćarske proizvodnje nezamislivo je bez redovitog vođenja evidencije o svim agroteničkim mjerama od sadnje pa do skladištenja finalnih proizvoda u tome Vam može pomoći aplikaija PinovaDoc. Urednim i redovnim vođenjem evidencija na gospodarstvu, neće se samo zadovoljiti zakonska obaveza, već će to doprinijeti i poboljšanju poslovnih rezultata. Kroz ovu kategoriju korisnik upisuje osnovne podatke o svojoj tvrtci ili OPG-u te unosi katastarske čestice i Arkod parcele koje ima u vlasništvu ili zakupu te inventuru nasada odn. usjeva. Inventura se može unositi zbirno ili po redovima, ovisno o vrsti proizvodnje.Ova aplikacijaje napravljena s idejom da se poljoprivrednim proizvođačima olakša vođenje ukupne evidencije o nasadima ili usjevima koje proizvođač uzgaja na svojim parcelama ovisno o vrsti (voćarstvo, ratarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo, povrtlarstvo) i modelu (konvencionalna, integrirana, ekološka, GlobalGAP) proizvodnje koju ima te da u svakom trenutku ima uvid u vlastito poslovanje i proizvodnju.

Aplikacija korisniku omogućava da umjesto hrpe papira, bilježnica i rokovnika sve bilježene podatke ima na jednom mjestu: jasne, povezane, sigurno i uredno spremljene,a kad dođe vrijeme za predaju evidencija, jednim klikom omogućen je ispis svakog potrebnog dokumenta, od evidencijskih listova o uporabi sredstava za zaštitu bilja preko prijava prinosa do stanja na skladištu i to bilo da se radi o voćarskoj, vinogradarsko-vinarskoj, ratarskoj ili povrtlarskoj proizvodnji. Posjetite link: http://pinova-doc.com/hr_HR/primjena .

Posljedice prerane berbe plodova rezultiraju manjim prirodom (smanjenom težinom plodova), većim kalom, nepravilnim oblikom plodova, atipičnim i slabijim okusom, lošijom teksturom mesa, slabijom skladišnom sposobnošću i češćom pojavom fizioloških bolesti. Ukoliko se pak plodovi poberu prekasno, vrijeme trajanja njihove konzumacije se skraćuje, plodovi otpadaju, mekšaju, odlikuju se nižim sadržajem kiselina, lošije podnose transport, slabije su skladišne sposobnosti i češće su pojave staklavosti. Stoga, plodove koje smo bili prisiljeni pobrati ranije ili kasnije od optimalnog vremena berbe potrebno je što prije prodati ili preraditi.

 

 

Metode prognoze optimalnog roka berbe:

a)    Subjektivne:

1.       Boja ploda

2.       Lakoća odvajanja peteljke

3.       Boja sjemenki

4.       Broj dana od cvatnje do berbe – ponekad se jedino na njega i može osloniti, predstavlja dobru orijentaciju u područjima sa stabilnom klimom, podložan je većem variranju od godine do godine zbog vremenskih prilika.

5.       Broj dana od T-faze do berbe – nešto je stabilniji pokazatelj jer se izbjegava početno kolebanje temperature, nastupa otprilike 40 do 50 dana nakon pune cvatnje, u tom periodu otprilike započinje sinteza GA u plodu i peteljka s plodom čini slovo T (ime faze!). Nakon T-faze prestaje dioba stanica i nastupa rast stanica.

b)  Objektivne:

1.   Suma temperatura od cvatnje do berbe

2.   Tvrdoća

3.   Topljiva suha tvar

4.   Stupanj razgradnje škroba

5.   Indeks zrelosti

6.   Interna koncentracija etilena

 

1.  Suma temperatura u periodu od pune cvatnje do berbe

- nije u široj primjeni u praksi jer rast plodova čest ne teče proporcionalno povećanju temperature.

 

2.  Tvrdoća

- može se objektivno mjeriti penetrometrom.

- povezana je s aktivnošću enzima poligalakturonaze.

- kod većeg broja vrućih dana tvrdoća je veća.

- ponekad se koristi kao jedini pokazatelj što je pogrešno.

 

3.  Topljiva suha tvar

- može se objektivno mjeriti refraktometrom.

- povezana je s aktivnošću enzima amilaze koji razgrađuje škrob.

- u našim uvjetima predstavlja jedino mjerilo kvalitete i nikako se ne preporučuje kao samostalan kriterij za optimalni rok berbe, osim u iznimnim prilikama.

 

4.  Stupanj razgradnje škroba

- može se mjeriti jodno škrobnim testom.

- povezan je s aktivnošću enzima amilaze.

- u vrućim temperaturnim prilikama ostaje na neprimjereno niskoj razini.

- u SAD-u se često koristi kao jedini pokazatelj što je pogrešno, naročito kod nekih sorata (Jonagold).

 

5.  Indeks zrelosti

- povezuje tvrdoću, topljivu suhu tvar i razgradnju škroba.

- nešto je pouzdaniji, ali se radi ipak o grubom odnosu koji ne oslikava tijek promjena u dospijevanju.

- naročito je problematičan u godinama koje odstupaju od prosjeka, kada dolazi do poremećaja u dozrijevanju.

 

6.    Interna koncentracija etilena

- može se reći da je najpouzdaniji pokazatelj.

- još uvijek je relativno skupa metoda.

- vrijedi samo za klimakterijske plodove.

- plod se bere kada ima manje od 0.1 ppm etilena.

- postoje značajne razlike između sorata i godina (Chu, 1985).

- pouzdanija je relativna promjena koncentracije nego sama izmjerena vrijednost.

- neki autori predlažu aktivnost ACC sintaze kao pouzdaniji parametar (Graell i sur., 1993).

 

Berba može biti ručna ili mehanizirana. Ručna berba zahtijeva skupu i savjesnu radnu snagu i zato se koristi samo za berbu voća namijenjenog potrošnji u svježem stanju. Za voće namijenjeno preradi i jagodasto voće pokušava se uvesti mehanizirana berba s različitim uspjehom (problem ujednačenog dozrijevanja). Prije berbe obavlja se tretiranje ethrelom i sličnim preparatima za lakše odvajanje plodova.

Izdvojeni sadržaj