Agrotehnika voćnjaka

PinovaDoc - management za poljoprivrednike

PinovaDoc - management za poljoprivrednike

U cjelokupnom hrvatskom gospodarskom okruženju stalno se događaju brojne promjene koje se posebno odražavaju i na poljoprivredni sektor.

Promjene uvjeta na tržištu poljoprivrednim proizvodima, promjene u sustavima proizvodnje, izbor novih modernih tehnologija, reforme mjera i ciljeva zajedničke poljoprivredne politike samo su neki od važnijih čimbenika koji od poljoprivrednih proizvođača zahtijevaju brzu prilagodbu promjenjivim uvjetima privređivanja.

Promjena načina gospodarenja posebno u smislu boljeg iskorištavanja postojećih prirodnih resursa i kapaciteta, unaprjeđenja i modernizacije tehnologije proizvodnje u smjeru integrirane i ekološke proizvodnje može poboljšati postojeće stanje. Oni proizvođači koji se odluče to primjenjivati obvezni su pratiti novosti koje donosi znanost i struka na terenu, a općenito o osnovama agrotehnike i novim tehnologijama u voćarstvu možete pročitati i na sljedećim stranicama.

Važnost strojeva u suvremenoj poljoprivredi

Poljoprivredna proizvodnja  bila bi nezamisliva bez korištenja moderne poljoprivredne mehanizacije, što je zapravo zajednički naziv za različite strojeve. Poljoprivredna mehanizacija nekad i danas u tehnologiji je neusporediva. Ono što nas očekuje u skoroj budućnosti  su autonomni strojevi i uređaji, koji će u većoj ili manjoj mjeri isključiti ljudski rad.  

Atomizeri

Atomizeri se koriste za zaštitu voćnjaka, vinograda i drugih poljoprivrednih površina od bolesti i štetnika što je vrlo važan aspekt za konačan uspjeh i urod.  Primarni cilj zaštite nasada je ravnomjerno rasporediti određenu količinu škropiva uz što manji DRIFT (škropivo koje završi u susjednom redu ili pak na tlu) čime se direktno utječe na kvalitetnu i efikasnu zaštitu uz uštede na potrošnji.

Najnovije objave