Agrotehnika voćnjaka

PinovaDoc - management za poljoprivrednike

PinovaDoc - management za poljoprivrednike

U cjelokupnom hrvatskom gospodarskom okruženju stalno se događaju brojne promjene koje se posebno odražavaju i na poljoprivredni sektor.

Promjene uvjeta na tržištu poljoprivrednim proizvodima, promjene u sustavima proizvodnje, izbor novih modernih tehnologija, reforme mjera i ciljeva zajedničke poljoprivredne politike samo su neki od važnijih čimbenika koji od poljoprivrednih proizvođača zahtijevaju brzu prilagodbu promjenjivim uvjetima privređivanja.

Promjena načina gospodarenja posebno u smislu boljeg iskorištavanja postojećih prirodnih resursa i kapaciteta, unaprjeđenja i modernizacije tehnologije proizvodnje u smjeru integrirane i ekološke proizvodnje može poboljšati postojeće stanje. Oni proizvođači koji se odluče to primjenjivati obvezni su pratiti novosti koje donosi znanost i struka na terenu, a općenito o osnovama agrotehnike i novim tehnologijama u voćarstvu možete pročitati i na sljedećim stranicama.

Izbor uzgojnih oblika za voćke

  Uzgojni oblik voćke predstavlja način na koji se oblikuje krošnja. Uzgojni oblik je, uz sortu, podlogu, i razmak sadnje ključni element o kojem ovisi rentabilnost proizvodnje.

Berba voćaka

  Da bi berba bila pravilna i kvalitetna, trebamo odraditi i određene predradnje u toku godine. Znači osim onih standardnih kao što su pravilna zaštita od bolesti i štetnika, navodnjavanje, zaštita od tuče, tu je još izuzetno važno kemijsko i ručno prorjeđivanje plodova kojima postižemo to da su plodovi na stablu pravilno raspoređeni, da nisu u gronjama i da tu samu berbu možemo odraditi pravilno i kvalitetno.

Rezidba voćaka

  Rezidba je osnovni pomotehnički zahvat. Voćke u intenzivnim nasadima je potrebno orezivati iz više razloga.

Gnojidba i prihrana voćaka

  Zbog posebnosti korijenovog sustava voćaka kao višegodišnjih kultura, njihova ishrana je znatno složenija nego ishrana jednogodišnjih kultura.

Meliorativna gnojidba

  Meliorativna gnojidba je jedna od dvije alternative u provođenju tla u višu grupu opskrbljenosti tj. meliorativnom gnojidbom se povećava količina zalihe hraniva u tlu.

Održavanje tla u voćnjaku

Osnovna svrha održavanja tla u voćnjaku je osiguranje plodnosti, vlage, hranjivih i organskih tvari u tlu.

Najnovije objave