Otiorhynchus aletaceus

Otiorhynchus aletaceus

Vinove pipe

CRNA, PRUGASTA I ŠARENA VINOVA PIPA (Otiorhynchus alutaceus Germ., Otiorhynchus alutaceus a. vittatus, Otiorhynchus corruptor Host.)

Ove pipe posebno velike štete rade u Istri, Hrvatskom primorju i Dalmaciji. Najčešće se javlja šarena vinova pipa.


Štetnik napada

  • crna i prugasta vinova pipa - pupove
  • šarena vinova pipa - lišće

Opis štetnika

Crna vinova pipa - ima crno tijelo pokriveno ljuskama smeđe boje. Duljina tijela iznosi 10 do 11 mm.

Prugasta vinova pipa - kornjaši imaju crno tijelo pokriveno duguljastim ljuskama bakrenaste boje koje na pokrilju čine 4 para uzdužnih širokih pruga. Kao i druge Otiorrhynchus vrste, ima sraslo pokrilje te ne leti. Dužina tijela iznosi 12,5 do 15 mm.

Šarena vinova pipa - tijelo je crno i pokriveno bakrenastim ljuskama metalnog sjaja. Duljina tijela iznosi 9 do 12 mm.


Biologija i životni ciklus štetnika

Crna vinova pipa - nije u potpunosti proučena, ali je poznato da ličinke ove vrste žive na korijenu loze, a i na korijenju raznih drugih biljaka izvan vinograda.

Prugasta vinova pipa - slabo je proučena. Kornjaši se pojavljuju u doba pupanja loze, a s pojavom lišća nestaju. Vrijeme pojave pipa u Istri je od kraja travnja do polovine svibnja, a varira od 2 do 6 tjedana.

Šarena vinova pipa - također ima slabo proučenu biologiju. Pojavom lišća loze pipe se pojavljuju u većoj mjeri i kroz čitavu vegetaciju izjedaju lišće, a najviše ljeti ili pred berbu. Pojavljuju se jednako i po danu i po noći.


Štete koje izaziva štetnik

Crna vinova pipa - najveće štete nastaju u proljeće kada mogu biti uništeni gotovo svi pupovi. Ovaj se štetnik može naći i tokom vegetacije, ali su štete koje nastaju izgrizanjem lišća manjeg značaja.

Prugasta vinova pipa - najopasniji je štetnik vinove loze u nekim vinogradima na crvenicama u Istri i Dalmaciji, dok se na svim tlima ne pojavljuje. Kornjaši izjedaju tek probuđene pupove loze i to najviše po noći uslijed čega se smanjuje prinos grožđa, a kod uzastopnih jakih napada kroz dvije ili više godina loza se suši. Osim na vinovoj lozi ovaj štetnik se može naći i na lišću bresaka, maslina i crnike.

Šarena vinova pipa - najpoznatiji je štetnik vinograda i matičnjaka u obalnom pojasu. Pojavljuje se često u velikom broju na crvenicama, a i na drugim tlima. Štete nastaju izgrizanjem lišća loze uslijed čega grožđe teško sazrije ili ostane kiselkasto.


Zaštita od vinovih pipa

Crna i prugasta vinova pipa - uništavanje se provodi skupljanjem kornjaša po danu ispod postavljenih gruda zemlje ili ploča kamenja, kao i skupljanjem po noći po čokotima uz svjetiljke. Kemijsko tretiranje čokota na početku pojave pipa vrši se sredstvima na bazi diazinona ili klorpirifos-etila. Kod duge i razvučene pojave pipa treba tretiranje ponoviti nakon 10 do 14 dana. Najbolje je tretiranje provoditi pred večer jer tada pipe naiđu na svježe sredstvo. 

Šarena vinova pipa - s obzirom da se ova vrsta često javlja u velikom broju, a osim toga tijekom vegetacije stalno se pojavljuju novi primjerci, uništavanje sakupljanjem ne daje dobre rezultate. Kemijsko tretiranje čokota na početku pojave pipa vrši se s preparatima na bazi diazinona ili klorpirifos-etila. Kod duge i razvučene pojave pipa treba tretiranje ponoviti nakon 10 do 14 dana. Međutim, zavisno od vremena tretiranja treba paziti na izbor preparata, zbog mogućnosti prelaska insekticida u vino.