Lozin pupar

Lozin pupar

Lozin pupar

Štetnik lozin pupar (lat. Theresimima ampelophaga) je prisutan u mnogim našim vinogorjima, no zabilježene su samo manje štete u okolici Zagreba.

Štetnik napada

pupove, lišće


Opis štetnika

Leptir ima raspon krila 20 do 24 mm. Krila su tamne, skoro crne boje.

Gusjenica naraste do 18 mm, žućkaste je boje sa smeđim prugama i crnim bradavicama. Obrasla je dugim sivim dlakama između kojih ima i otrovnih.


Biologija i životni ciklus štetnika

Prezimi gusjenica na čokotima.

Ima jednu generaciju godišnje, a prema nekim autorima i dvije.


Štete koje izaziva štetnik

Najveće štete pravi početkom proljeća izgrizanjem pupova, a kasnije izgriza i lišće.


Zaštita od lozinog pupara

Suzbija se kasnim zimskim prskanjem uljanim organofosfornim insekticidima.

Čim u proljeće započne napad gusjenica na pupove, suzbijanje se vrši insekticidima na bazi endosulfana, klorpirifosmetila, diazinona, fentiona i piretroidima.