Agrotehnika vinograda

Prilikom izvođenja određenih agrotehničkih mjera potrebno je voditi evidenciju o obavljanju istih kao i niz drugih evidencija u uzgoju vinove loze.


Ekološki uvjeti za uzgoj vinove loze

Važni čimbenici za uspješan i rentabilan uzgoj vinove loze svakako su okolinski uvjeti. Potrebni su povoljni uvjeti klime i tla, te reljefa. Vinova loza uspješno se uzgaja u umjerenom klimatskom području.

Priprema tla za sadnju vinograda 

Vinogradi se često podižu na terenima gdje je prethodno bio posađen voćnjak, vinograd ili šikara. Na takvim površinama najprije je potrebno obaviti krčenje. Pri krčenju prethodne vegetacije valja što bolje odstraniti sve ostatke korijenja u tlu koji mogu biti izvor zaraze gljivama truležnicama.

Izbor sorata vinove loze

Izbor sorata vinove loze namijenjenih proizvodnji vina i drugih proizvoda od grožđa i vina te područja sadnje koja su prema prirodnim uvjetima za uzgoj vinove loze podijeljena na zone, regije, podregije, vinogorja i vinogradarske položaje propisani su Pravilnikom o nacionalnoj listi priznatih sorata vinove loze.

Izbor sadnog materijala i podloga za vinovu lozu

Vinograd se podiže deklariranim sadnim materijalom proizvedenim sukladno Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorata poljoprivrednog bilja.

Sadnja vinograda - odabir smjera reda, razmak sadnje, iskolčavanje parcela, obilježavanje sadnih mjesta, sadnja i vrijeme sadnje

Kako vinova loza ostaje na zasađenom mjestu 25 do 30 godina, a ponekad i više, potrebno je izabrati dobar položaj za sadnju na kojem će biti moguće osigurati povoljan ekonomski uspjeh proizvodnje postizanjem stabilnih prinosa i visoke kvalitete grožđa.

Armatura u vinogradu

Vinova loza biljka je penjačica te se za njezin uspješan uzgoj u modernim vinogradima postavlja oslonac - potporanj. Rjeđi je uzgoj vinove loze bez oslonca, gotovo se isključivo primjenjuje u vrlo toplim podnebljima (Dalmacija).

Njega mladog vinograda

Njega mladog vinograda sastoji se od raznih agrotehničkih mjera kao npr. plijevljenja nepotrebnih mladica, vezanja mladica, obrade tla, uklanjanje zaperaka, vršikanje izraslih mladica i zaštite protiv bolesti i štetnika.

Održavanje tla u vinogradu

Postoji nekoliko načina održavanja tla u vinogradu. Najčešći su obrada tla, zatravljivanje, primjena herbicida ili kombinacija zatravljivanja i primjene herbicida te kombinacija obrade i primjene herbicida.

Gnojidba vinograda u rodu

Gnojidba vinograda važna je agrotehnička mjera prijeko potrebna za postizanje redovitog rasta i rodnosti vinove loze. Unošenje biljnih hraniva u tlo ili preko lista u pojedinim fenološkim fazama razvoja osigurava lozi normalno odvijanje metabolitičkih procesa.

Izbor uzgojnog oblika za vinovu lozu

Sustav uzgoja predstavlja oblik trsa, odnosno broj i razmještaj pojedinih dijelova trsa u prostoru, način postavljanja naslona, rez i raspored dijelova trsa na armaturi.

Jednostavni sustavi uzgoja vinove loze

Tri su najčešća uzgojna oblika vinove loze koji se koriste u Hrvatskoj, a to su starohrvatski, Guyot i dvokraki uzgojni oblik.

Složeni sustavi uzgoja vinove loze

U složene uzgojne oblike za vinovu lozu spadaju razni tipovi kordonaca i zavjesa.

Rezidba vinograda u rodu

Vinova loza u svom životnom ciklusu zahtjeva rez svake godine. To je jedna od najvažnijih tehnoloških operacija u vinogradarskoj proizvodnji.

Rezidba vinove loze u zrelo

Rez u zrelo je prikraćivanje jednogodišnje mladice - rozgve na određenu dužinu koja je u pravilu određena brojem rodnih pupova. Potrebno je uskladiti korist koja se očekuje od vinograda sa zahtjevima loze.

Rezidba vinove loze u zeleno

Pored reza u zrelo koji se izvodi za vrijeme mirovanja loze, postoje i zahvati koji se izvode tijekom vegetacije na zelenim dijelovima trsa, a nazivaju se mjere zelenog reza. To su vrlo važni radovi kojima također direktno utječemo na prinos i kakvoću, te zdravstveno stanje, opći izgled i kondiciju trsa.

Dozrijevanje grožđa

Nakon oplodnje cvjetova vinove loze dolazi do intenzivnog rasta bobica kada one vrlo brzo mijenjaju svoj volumen i masu. Tijekom intenzivnog rasta neznatno se povećava sadržaj šećera jer se koristi za rast i razvoj, a znatno se povećava sadržaj organskih kiselina.

Berba grožđa

Prije same berbe grožđa potrebno je obaviti pripremu za berbu. Ona se sastoji od pripreme alata i posuda, podruma i strojeva za primarnu preradu te organizacije radne snage i transporta.

Zaštita vinograda od mraza

Vremenske nepogode koje najviše pogađaju vinovu lozu jesu mraz i tuča. Od tih nepogoda, koje mogu pričiniti znatne štete, zaštićujemo nasade vinove loze na razne načine.

Zaštita vinograda od tuče

Tuča je štetna oborina, javlja se u toplom dijelu godine kad je vrlo intenzivno uzdizanje toplog i vlažnog zraka u gornje slojeve atmosfere.

Podrivač

Obrada tla je jedna od najvažnih agrotehničkih mjera koja je poljoprivrednicima omogučila da koriste i lošije tipove tla gotovo podjednako dobro kao i prirodno plodna tla.

Najnovije objave