Zaštita zobi

Usjev zobi

Usjev zobi

Upotreba sjemena vlastite proizvodnje vrlo često može dovesti do pojave bolesti, koje su se do sada javljale samo sporedno ili su već gotovo iskorijenjene. Sjetvom zobi sa tavana uočena je velika pojava prašne snijeti zobi (lat. Ustilago avenae).

Prašna snijet zobi (lat. Ustilago avenae) - radi se o bolesti koja se vrlo lako uočava u usjevu, jer se napadnute metlice pretvaraju u prašnjavu masu, crne boje. Radi se o hlamidosporama koje vjetar i kiša raznosi uokolo i nakon toga ostaje samo golo vreteno. Do infekcije dolazi u doba cvatnje zobi, no razvoj zrna dalje ide bez vidljivih znakova zaraze. Tek u fazi nicanja dolazi do aktiviranja micelija, koji je smješten u zaraženom zrnu i on prodire ispod vegetacijskog vrha, a nakon toga i u sam klas, koji razara. Toplo i vlažno vrijeme u cvatnji pogoduje razvoju ove bolesti.

Zaštita od bolesti

Aktivna tvar

Namjena

Faza razvoja

Doza

Propikonazol + karbendazim

bolesti lista, stabljike i metlice

od početka klasanja do početka cvatnje

2 l/ha

Karbendazim + flutriafol

bolesti lista, stabljike i metlice

od početka klasanja do početka cvatnje

1,2 l/ha

Karbendazim + epoksikonazol

bolesti lista, stabljike i metlice

od početka klasanja do početka cvatnje

1 l/ha

Karbendazim + ciprokonazol

bolesti lista, stabljike i metlice

od početka klasanja do početka cvatnje

0,5 l/ha

Tebukonazol + triadimefol

bolesti lista, stabljike i metlice

od početka klasanja do početka cvatnje

1 l/ha


Nakon eventualne pojave, zaštita od poljskih miševa i voluharica obavlja se nekim od rodenticida na bazi bromadialona i klorfacinona.

Najznačajniji štetnik na zobi jest lema, zaštita se provodi pri pojavi 1 - 2 ličinke na zastavici nekim od insekticida:

  • lamdacihalotrin  0,2 - 0,3 l/ha
  • cipermetrin 1  -1,5 l/ha
  • esfenvalerat 0,1 - 0,2 l/ha
  • alfacipermetrin 0,1 l/ha

Suzbijanje korova i korovska flora je slična kao i kod ostalih strnih žitarica.

Zaštita od korova

Aktivna tvar

Namjena

Faza razvoja

Doza

MCPP

jednogodišnji širokolisni korovi

od početka do kraja busanja

3 l/ha

2,4 D

jednogodišnji širokolisni korovi

od početka do kraja busanja

1 - 1,2 l/ha

MCPP + 2,4 D

jednogodišnji širokolisni korovi

od punog busanja do početka vlatanja

3 l/ha

MCPA

jednogodišnji širokolisni korovi

u punoj fazi busanja, korovi 2-4 lista

1,5 l/ha

Bentazon + diklorprop

jednogodišnji širokolisni korovi

od punog busanja do drugog koljenca

2 l/ha

MCPP + klopiralid

otporni širokolisni korovi

od sredine busanja do početka vlatanja

3 - 4 l/ha

Fluroksipir

otporni širokolisni korovi

od sredine busanja do početka vlatanja

0,5 l/ha


Za razliku od sredstava za zaštitu pšenice i ječma, sredstava za zaštitu zobi, registriranih za primjenu u Republici Hrvatskoj, nešto je manje. Obaveza je proizvođača da nakon primjene sredstva za zaštitu bilja popune evidencijski list o uporabi prema Pravilniku o uputama kojih su se dužni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja (NN 135/08, 73/10). Prema novim rješenjima 
za primjenu sredstava za zaštitu bilja, sredstva na osnovi iste aktivne tvari ne moraju imati dozvolu za 
iste kulture i namjene.

Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj