Agroekološki uvjeti uzgoja uljane repice

Usjev uljane repice

Usjev uljane repice

Vrlo dobre rezultate daje i na nešto vlažnijim ali prozračnim i hranjivima bogatim tlima. Ne pogoduju joj plitka, siromašna te suha i pjeskovita tla. Uvijek treba imati na umu da repica "ne zna plivati", odnosno na parcelama sa stagnirajućom vodom bit će potpuno uništena. Uljana repica najbolje uspijeva na dubokim, humusnim, kalcijem bogatim ilovasto glinastim tlima.

Repica zahtijeva neutralnu do slabo alkalnu reakciju tla pH 6,6 - 7,6, ali dobro uspijeva i na tlima kisele reakcije do pH 4,5.

Minimalna temperatura klijanja jest 3 - 5 °C, a razdoblje nicanja ovisi najviše o temperaturi i vlazi. Za dobro prezimljenje bitno je da je što manje izdužena, sa što kraćim, debljim i snažnijim hipokatilom (može izdržati temperaturu do -20 °C).

Zahtjevna je kultura glede opskrbe vodom, a vrijeme pupanja, cvatnje i nalijevanja zrna najkritičnije su faze za vodu.

Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj