Ulje kao glavni proizvod suncokreta

Ulje kao glavni proizvod suncokreta

Rentabilnost proizvodnje suncokreta

Postoje dva osnovna razloga proizvodnje suncokreta: proizvodnja ulja koja prednjači i daje mnoštvo korisnih nusproizvoda od kojih su najznačajniji pogača i sačma, te upotreba specijalno namijenjenih proteinskih formi suncokreta u ishrani stoke kao čitave glave, silirane cijele biljke same ili u kombinaciji s kukuruzom.

Osim odnosa izravnih parametara: prinosa i cijene, koji u kalkulaciji proizvodnje određuju razinu isplativosti, kod suncokreta je bitan i sadržaj ulja jezgre. Drugim riječima prinos suncokreta jednostavnim se rječnikom računa u ulju, a s obzirom na to da je otkup ovog zrna standardiziran na sadržaj ulja, postotak ulja u jezgri u konačnici limitira otkupnu cijenu pa ona može biti viša ili niža. I prinos i postotak ulja u jezgri najvećim dijelom ovise o provedenoj agrotehnici. Ovaj će primjer jedne od bezbroj mogućih modulacija u kalkulaciji obuhvatiti nešto intenzivniju agrotehničku razinu koja uz ostale optimalne čimbenike proizvodnje može jamčiti ili osigurati prinos od 3500 kg zrna standardnih vrijednosti ulja.

Tablica izračuna troškova proizvodnje suncokreta:


količina

jedinična cijena

ukupno cijena

ukupno kn

otkupna cijena


2,40 knprinos vlažnog zrna ( 9%)

3.500,00

kg8.400,00

potpora

1,00 ha

2.100,00

2.100,00

2.100,00

ukupni prihod
10.500,00

Sjeme (7500)

1,00 ha

603,00

603,00


gnojiva

NPK 7:20:30

500,00kg

4,30

2.150,00


NPK15:15:15

200,00kg

3,20

640,00


KAN

200,00kg

2,10

420,00


zaštitna sredstva (hrebicidi + fungicidi)

1,00 ha

1.798,00

1.798,00


obrada

oranje

1,00 ha

339,90

339,90


međuredna kultivacija s prihranom

1,00 ha

169,50

169,50


razbacivanje min. gnojiva

0,90 t/ha

78,20

70,40


sjetva (rotodrljača i sjetva)

1,00 ha

378,80

378,80


transport

3,50 t/ha

16,20

56,70


prskanje

3,00 ha

34,40

103,20


ukupni troškovi

1,00 kn/ha


6.729,50


dobit

1,00 kn/ha3.770,50Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj