Usjev suncokreta

Usjev suncokreta

Plodored za suncokret

Suncokret ne podnosi monoprodukciju, ali je zato dobar predusjev i za pšenicu i za kukuruz. Ne treba ga uzgajati neposredno poslije razoravanja travnjaka i poslije višegodišnjih mahunarki. U sušim područjima, lucerna može biti nepodesan predusjev za suncokret jer isušuje zemljište, a naročito dublje slojeve iz kojih se suncokret snabdjeva vodom u kritičnim periodima. 

U plodosmjeni ga treba uzgajati sa minimalnom pauzom od 4 godine. Ukoliko je ta pauza manja, razne bolesti suncokreta će biti intenzivnije. Rano napušta proizvodnu površinu što omogućava da se obrada i sjetva ozimih strnina izvede na vrijeme i kvalitetno.

Primjeri plodoreda u uzgoju suncokreta:

I. primjer

II. Primjer

II. Primjer

IV. Primjer

suncokret

kukuruz

kukuruz

suncokret

šećerna repa

suncokret

suncokret

ozima pšenica

ozimi ječam

kukuruz

ozimi ječam

šećerna repa

kukuruz

kukuruz

kukuruz

kukuruz

suncokret

suncokret

suncokret

kukuruz

ozima pšenica

ozimi ječam

jari ječam

uljana repica


Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj