Cvatnja suncokreta

Cvatnja suncokreta

Gnojidba suncokreta

Visoki urod ove kulture postižu na plodnim tlima, bogatim humusom, neutralne reakcije te optimalno opskrbljenim makro i mikro hranjivima. Hranjiva suncokretu osiguravamo gnojidbom mineralnim i organskim gnojivima.Na težim tlima kod osnovne obrade tla u jesen pod zimsku brazdu unosi se NPK 7 - 20 - 30 ili NPK 5 - 15 - 30. Proljetna osnovna obrada tla može se obaviti na tlima koja su na nagnutim terenima, podložna eroziji, te naplavna i lakše strukture. Unos fosfora i kalija u zonu korijena biljke od većeg je utjecaja nego ako ostanu pri površini. U tom slučaju biljke slabije razvijaju korijen u dublje slojeve tla čime su podložnijepolijeganju, jer je slabije zakorjienjavanje.U proljetnoj pripremi tla za sjetvu zatanjura se UREE-a ili NPK 15 - 15 - 15, na dubinu sjetvenog sloja. Kod primjene NPK 15 - 15 - 15 pred sjetvu potrebno je obaviti prihranu dušikom zajedno s međurednom kultivacijom, kad je suncokret razvio 4 - 6 listova s 100 kg/ha KAN - a.

Na težim tlima kod osnovne obrade tla u jesen pod zimsku brazdu unosi se NPK 7 - 20 - 30 ili NPK 5 - 15 - 30. Proljetna osnovna obrada tla može se obaviti na tlima koja su na nagnutim terenima, podložna eroziji, te naplavna i lakše strukture. Unos fosfora i kalija u zonu korijena biljke od većeg je utjecaja nego ako ostanu pri površini. U tom slučaju biljke slabije razvijaju korijen u dublje slojeve tla čime su podložnijepolijeganju, jer je slabije zakorjienjavanje.U proljetnoj pripremi tla za sjetvu zatanjura se Uree-a ili NPK 15 - 15 - 15, na dubinu sjetvenog sloja. Kod primjene NPK 15 - 15 - 15 pred sjetvu potrebno je obaviti prihranu dušikom zajedno s međurednom kultivacijom, kad je suncokret razvio 4 - 6 listova s 100 kg/ha KAN - a.

Za izgradnju 100 kg suhe tvari suncokreta treba osigurati:

3,75 kg N

2,5 kg P2O5

11 kg K2O

Za prinos 3,5 t/ha potrebno je:

131 kg N u tlo se vraća 65

87 kg P2O5 u tlo se vraća 33

385 kg K2O u tlo se vraća 303

Gnojidbom bi trebalo dodati:

110 - 120 kg/ha N

100 - 120 kg/ha P2O5

140 - 160 kg/ha K2O

Pravilo gnojidbe

Ujesen zaorati gnojiva za osnovnu gnojidbu s povišenim sadržajem fosfora i kalija- 70 % tih hranjiva (NPK 7:20:30;6:18:36) te manji dio dušika (Urea). Pred sjetvu gnojiti startnim gnojivom s izbalansiranim sadržajem hranjiva (NPK 15:15:15; 18:18:18). U početnom porastu (4 - 6 listova) treba prihrana s KAN-om.

Primjer gnojidbe suncokreta:

Vrsta gnojiva

Osnovna

Predsjetvena

Prihrana

NPK 7:20:30

500 kg/haNPK 15:15:15


200 kg/ha

KAN200 kg/ha


Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj