Zaštita sirka

Sudanska trava

Sudanska trava

Zbog sporog početnog porasta sirak treba zaštititi od korova herbicidima koji se upotrebljavaju za zaštitu kukuruza (na bazi aktivne tvari atrazina i sl.), ali ne onim herbicidima koji suzbijaju divlji sirak u kukuruzu (rimsulfuron, amidosulfuron, nikosulfuron, acetoklor, metaloklor itd.)

Poslije sjetve obavlja se valjanje. Ako se stvori pokorica, treba ju pravodobno usitniti drljanjem. Suzbijanje korova, kultivacija i prihrana obavljaju se kao kod kukuruza. Međuredna kultivacija obavlja se međurednim kultivatorima. Na taj način se suzbijaju korovi. Međuredni kultivatori mogu biti povezani sa deponatorima  za gnojivo te se sa istovremenom međurednom kultivacijom obavlja i prihrana sirka.

Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj