Rentabilnost proizvodnje sirka

Sjeme sirka

Sjeme sirka

O agrotehnici uzgoja ovih vrsta već se pisalo, ali prilikom izračuna troškova proizvodnje troškovi jako variraju s obzirom na rok sjetve i cilj proizvodnje (korištenje svježe ili silirane krme).

Krmni sirak za proizvodnju silaže sije se na međuredni razmak od 60 - 70 cm, kao kukuruz radi korištenja silažnog kombajna. Danas ni jedan herbicid nije registriran za suzbijanje korova u krmnom sirku. Prilikom izračuna troškova u obzir je uzeta sjetva u glavnom roku. Također je pri izračunu troškova uzeto u obzir samo dva korištenja za silažu, i ukupni prinos mase 100 000 kg/ha (u dva otkosa). Hibridi koji se koriste za ovu namjenu postižu visinu stabljike 3,0 do 3,5 metra. Također se pretpostavlja da gospodarstvo ima izgrađen silos i da posjeduje vlastitu potrebnu poljoprivrednu mehanizaciju.

Primjer izračuna isplativosti proizvodnje sirka:


količina

jedinična cijena

ukupno cijena

prinos silažne mase

100,00 t/hapotpora

1,00 ha

2.100,00


sjeme (250000)

1,00 ha

876,00 

876,00

gnojiva
NPK 7:20:30

500,00 kg 

4,34 

2.170,00

KAN

200,00 kg

2,21

442,00

Urea

100,00 kg

3,22

322,00

zaštitna sredstva
obrada
oranje

1,00 ha 

339,90

339,90

razbacivanje min. gnojiva

0,80 ha

78,20

62,56

zatvaranje zimske brazde

1,00 ha

104,60

104,60

tanjuranje

1,00 ha

202,45

202,45

sjetva (rotodrljača i sjetva)

1,00 ha

378,80

378,80

transport

100 t

16,20

1.620,00

siliranje

2,00 ha

750,00

1.500,00

gaženje silažne mase

2,00 ha 

155,69 

311,38

Ukupni troškovi 

1,00 kn/ha


8.329,69 


Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj