Plodored za sirak

Metlice sirka

Metlice sirka

Na lošim tlima može se stavljati na prvo mjesto u plodoredu jer će, u odnosu prema drugim kulturama, na njima stočni sirak dati najpovoljnije rezultate.

Na lošim tlima može se stavljati na prvo mjesto u plodoredu jer će, u odnosu prema drugim kulturama, na njima stočni sirak dati najpovoljnije rezultate. Može se sijati i nakon strnih žitarica, okopavina, zrnatih mahunarki, pa i nakon drugih manje povoljnih kultura. Nakon stočnog sirka nije dobro sijati ozime kulture jer on u jesen kasno dozrijeva, ostavlja veću masu nadzemnih organa i korijena, koje je teško kvalitetno zaorati. Zato je najbolje plodored isplanirati tako da poslije stočnog sirka dođu jare kulture. Za visoke prinose dobar predusjev za sirak su: lepirnjače, kupusnjače, žitarice. Nikako sirak sijati iza kultura tretiranih herbicidima na bazi aktivne tvari trifluralin.

Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj