Morfologija sirka

Metlaš - sirak

Metlaš - sirak

Sirak je značajna ugljikohidratna krmna kultura koji sa prinosom, kvalitetom i dugim vremenskim periodom korištenja u toku godine, ističe se u ishrani  preživača.

Korijen stočnog sirka građen je kao i u drugih žitarica, prodire u dubinu do 2 m, a u širinu do 1 m. Ima dobru usisnu snagu te razvija, kao i kukuruz, zračno korijenje koje povećava otpornost na polijeganje.

Stabljika se sastoji od koljenaca i međukoljenaca (10 – 20 ili više), može biti visoka do 7 m, izvana je glatka i pokrivena voštanom prevlakom te je vrlo žilava i savitljiva. Kada postigne visinu 70-100 cm visine, sirak se može koristiti kao zelena masa i za vlažno konzerviranje. U mlađim fazama biljke imaju veći sadržaj sirovih proteina i manji sadržaj sirove celuloze. Poslije kosidbe biljke se regeneriraju i iz prizemnih čvorova rastu nove stabljike. Vrijeme kosidbe ima utjecaja na intenzitet regeneracije. Ispitivanja su utvrdila da je porast sirka i sudanske trave slabiji, a broj izdanaka manji ako se kose poslije izbijanja metlice.

List stočnog sirka prema građi najviše liči listu kukuruza, no plojka mu je nešto uža i plavkasto zelene boje.

Cvjetovi stočnog sirka smješteni su na metlici. Stranooplodna je biljka, iako može doći i do samooplodnje.

Plod je ovalno ili jajasto zrno s pljevicama ili bez njih. Masa 1 000 zrna iznosi od 20 – 30 g, a se hektolitarska težina kreće oko 60 – 70 kg. Duljina vegetacije kreće se od 3,5 – 4,5 mjeseca. Kada je sjeme krmnog sirka u voštanoj zrelosti odlično je za siliranje, tada je jednootkosan i pogodni su samo hibridi koji do kraja vegetacije imaju sočnu stabljiku i sladak sok iscijeđen iz stabljike. 

Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj