Kamara izvađenog korijena šećerne repe

Kamara izvađenog korijena šećerne repe

Rentabilnost proizvodnje šećerne repe

Za proizvodnju dovoljnih količina šećera  procjenjuje se da bi šećernu repu trebalo uzgajati na oko 30.000 ha. Imajući u vidu činjenicu da ta kultura za uspješan rast i razvoj zahtijeva duboka i plodna tla, a na istoj se površini ne može uzgajati narednih 5 godina, tada je trenutno gotovo teško osigurati odgovarajuće površine za njezin uzgoj.

Dodatni problem je i provođenje tzv. "šećerne reforme", čiji je cilj snižavanje cijene šećera proizvedenog iz korijena repe i usklađivanje s cijenom šećera proizvedenog iz šećerne trske. Posljedica takvih kretanja bit će snižavanje otkupne cijene korijena šećerne repe domaćim proizvođačima. Zbog toga se smatra da će u budućnosti šećernu repu uzgajati samo proizvođači koji uz relativno dobra tla, raspolažu s odgovarajućim sredstvima mehanizacije i potrebnom razinom kapitala i znanja za proizvodnju te zahtjevne kulture.

Proizvodnja šećerne repe značajna je zbog mogućnosti prerade, te sporednih proizvoda koji su vrijedne komponente u ishrani stoke. Široki asortiman prerađenih proizvoda pruža mogućnosti nastanka dodane vrijednosti kako na direktan način, kao glavni proizvod -šećer, tako i na indirektan način, kao sporedni proizvodi: list i glava šećerne repe, repini rezanci, melasa i saturacijski mulj. Takve osobitosti proizvodnje šećerne repe utječu na poslovnu odluku pri izboru kulture u proizvodnji i poslovanju poljoprivrednih gospodarstava, jer omogućuju različite izvore prihoda od glavnog proizvoda (šećerna repa) i sporednih proizvoda (list i glava šećerne repe, repini rezanci, melasa, saturacijski mulj).

Tablica izračuna troškova proizvodnje 1 ha šećerne repe, uz prinos od 55 t/ha.


količina

jedinična

cijena

ukupno kn

ukupno

otkupna cijena

1,00 kn/t300,00

prinos

55,00 t/ha


55,00

16.500,00

potpora

1,00 ha

4.000,00

4.000,00

4.000,00

ukupni prihod
20.500,00

sjeme (1 sj. jedinica)

1,20 ha

1.200,00

1.440,00


gnojiva

NPK 5:20:30

400,00 kg

4,30

1.730,00


urea

150,00 kg

3,50

525,00


NPK 15:15:15

200,00 kg

2,90

580,00


KAN

350,00 kg

2,10

735,00


zaštitna sredstva

1,00 ha

4.200,00

4.200,00


obrada

oranje

1,00 ha

332,90

332,90


međuredna

kultivacija s prihranom

1,00 ha

169,60

169,60


razbacivanje min. gnojiva

1,10 t/ha

78,20

86,00


sjetva (rotodrljača i sjetva)

2,00 ha

378,80

757,60


transport

55,00 t/ha

16,20

891,00


prskanje

6,00 ha

34,40

206,40


ukupni troškovi

1,00 kn/ha


11.653,50

dobit

1,00 kn/ha8.846,50


Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj