Šećerna repa

Šećerna repa

Plodored šećerne repe

Uzgoj u plodoredu omogućuje dublju i intenzivniju obradu i obilniju gnojidbu svih površina na kojima se uzgaja šećerna repa. Plodored za šećernu repu iznosi 4 godine ili više.

Najbolje pretkulture su joj zrnate mahunarke, rane okopavine i strne žitarice (kulture koje ranije napuštaju tlo). Za šećernu repu tlo se duboko i kvalitetno obrađuje, dobro gnoji, provodi se intenzivna njega, pa nakon repe tlo ostaje plodno i čisto od korova. Ako se pravodobno vadi, pod povoljnim uvjetima, repa je jako dobra pretkultura za mnoge ratarske kulture.

Primjeri plodoreda za uzgoj šećerne repe:

I. primjer

II. primjer

III. primjer

IV. primjer

šećerna repa

šećerna repa

šećerna repa

šećerna repa

soja

stočni grašak

soja

ozima pšenica

ozimi ječam

ozima pšenica

ozima pšenica

kukuruz

lucerna

soja

kukuruz

suncokret

lucerna

šećerna repa

kukuruz

ozima pšenica

lucerna

kukuruz

soja

grahorica

šećerna repa

kukuruz

šećerna repa

šećerna repaUkoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj