Sjeme šećerne repe

Sjeme šećerne repe

Hibridi šećerne repe

Veliki je broj hibrida šećerne repe u proizvodnji koji se razlikuju po dorađivaču, dužini vegetacije, svojstvima i dr.

KWS hibridi šećerne repe u proizvodnji

Hibrid

Tip hibrida

Colonia

Z tip, R/Cr

Jasmina

Z tip, R/Cr

Severina

Z tip, R/Cr

Natura - novo

NZ tip, R/Cr

Marianka

NZ tip, R/Cr

Serenada

NZ tip, R/Cr

Tika

NZ tip, R/Cr

Clementina

N tip, R/Rh/Cr

Fiorenza

N tip, R/Rh/Cr


Syngenta hibridi šećerne repe u proizvodnji

Hibrid

Tip hibrida

Gazeta

NZ tip, R/Rh/Cr

Protecta

Z tip, R/Rh/Cr

Asketa

Z tip, R/Rh/CrUkoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj