Smjesa pšenoraži i grahorice

Smjesa pšenoraži i grahorice

Rentabilnost proizvodnje pšenoraži

Isplativost proizvodnje pšenoraži ovisi o vrsti agrotehnike koja se primjenjuje u toku vegetacije.

Ostvareni prinosi se redovito kreću između 4,5 i 6 t/ha i pokazuju da ova nova žitarica u lošijim stanišnim uvjetima nadmašuje ječam po prinosu. S obzirom da se strna žita na našem  području siju i radi stelje onda je pšenoraž loša alternativa pšenici i ječmu, jer joj je slama slabe upojne moći za tekući otpad u stajama. Osim spomenutog pšenoraž se teško izvršava i mora se odgađati žetva što nije poželjno radi zdravstvenog stanja sjemena.

Primjer izračuna isplativosti pšenoraži:


količina

jedinična cijena

ukupno cijena

ukupno kn

otkupna cijena


1,25 knprinos vlažnog zrna (14%)

5.000,00 kg6.250,00

potpora

1,00 ha

2.250,00

2.250,00

2.250,00

ukupni prihod

sjeme

200,00 kg

2,90

580,00


gnojiva

NPK 7:20:30

300,00 kg

4,30

1.290,00


KAN

350,00 kg

2,10

735,00


zaštitna sredstva

1,00 ha

519,00

519,00


obrada

oranje

1,00 ha

339,90

339,90


razbacivanje min. gnojiva

0,65 t/ha

78,20

50.83


sjetva (rotodrljača i sjetva)

1,00 ha

378,80

378,80


transport

5,00 ha

16,20

81,00


prskanje

2,00 ha

34,40

68,80


ukupni troškovi

1,00 kn/ha


4.043,30


dobit

1,00 kn/ha4.456,70Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj