Trtikale u cvatnji

Trtikale u cvatnji

Agroekološki uvjeti uzgoja pšenoraži

U pogledu agroekoloških uvjeta ova žitarica je jako prilagodljiva, dobro uspijeva i u sušnim područjima.

Tritikale je dobar kao zamjena ne samo za ozime nego i jare pšenice jer ima brži početni porast i kraću vegetaciju. U planinskim područjima, tritikale može predstavljati potencijalni ozimi usjev, gde je proizvodnja ozime pšenice i ozimog jarog ječma nesigurna

Pokazuje dobru otpornost prema niskim temperaturama pa dobre rezultate postiže i u planinskim područjima. Tritikale je žito koje bolje prezimljava od pšenice, otporniji je na nagla otapanja snijega i pojavu ledene kore. Tritikale je žito koje pokazuje dobru otpornost prema bolestima. 

Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj