Kopriva kao jedan od korova u pšenici

Kopriva kao jedan od korova u pšenici

Zaštita pšenice od korova

Korovi u usjevima gustog sklopa nisu ograničavajući faktor proizvodnje, ali treba ih što ranije suzbijati zbog toga što kulturnoj biljci oduzimaju prostor, svjetlo i hranjiva.

Korovi u žitaricama dijele se na: uskolisne: slakoperka, mačiji repak, divlja zob, ljuljevi, vlasnjače i drugo te širokolisne: kamenica, pastirska torbica, mišjakinja, kopriva, jaramen, priljepača, bročika i dr.

Program zaštite pšenice od korova

Aktivna tvar

Namjena

Faza razvoja

Doza

Tiasulfuron

uskolisni i širokolisni korovi

a) nakon sjetve 

b) od 2 lista do kraja busanja

a ) 2 kg/ha

b) 1,5 kg/ha

Diflufenikan

uskolisni i širokolisni korovi

a) nakon sjetve

b) od 2 lista do kraja busanja


a) 2 l/ha b)1,5 l/ha


Jodosulfuron

uskolisni i otporni širokolisni korovi

od početka busanja do pojave zastavice

0,1 - 0,2 kg/ha

Fluroksipir

otporni širokolisni korovi

od početka busanja do pojave zastavice

1 - 1,5 l/ha

Klopiralid

otporni širokolisni korovi

od 2 lista do kraja busanja

0,2 - 0,33 l/ha

Fenoksaprop-P-etil

uskolisni korovi

od 1 lista do pojave zastavice

0,6 - 1 l/ha

Mekoprop

otporni širokolisni korovi

od busanja do početka vlatanja

2 l/ha

Mekoprop + diflufenikan

širokolisni korovi

od sredine busanja do početka vlatanja


4 l/ha

Tribenuron

širokolisni korovi

od 3 lista do pojave zastavice

15 - 20 g/ha g/ha

Dikamba + triasulfuron

otporni širokolisni korovi

od sredine busanja do početka vlatanja

120 - 180 g/ha

Tribenuron + Amidosulfuron + okvašivač

otporni širokolisni korovi

od 2 lista do pojave zastavice

15 - 20 g/ha + 20 - 30 g/ha


Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj