Pneumatska sijačica

Pneumatska sijačica

Sjetva kukuruza

Najbolje je ako se sjetva kukuruza obavi u optimalnom agrotehničkom roku. To je u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske od polovice travnja do kraja travnja, a za istočni dio Hrvatske od 10. travnja do 25 travnja. To je kalendarski optimalan rok. Sjetva treba započeti kada se temperatura sjetvenog sloja podigne na 10 °C. 

Rana sjetva ima  niz prednosti. Njome se osigurava ranije klijanje i nicanje, bolje korištenje zimske vlage, ranije metličanje, svilanje, cvatnja i oplodnja pa se izbjegavaju velike vrućine i suh zrak u najosjetljivijim fazama razvoja kukuruza. Kukuruz se sije sijačicama (mehaničkim ili pneumatskim) na razmak između redova 70 cm.

Obično se raniji hibridi siju u gušćem sklopu, jer imaju nižu i tanju stabljiku, manju lisnu površinu, slabije razvijen korijenov sustav pa zauzimaju manji vegetacijski prostor. Kasniji hibridi imaju dulju vegetaciju i veću biljnu masu, pa se siju u manjoj gustoći sklopa. Kod kupovine sjemena gustoća sklopa je naznačena za svaki hibrida. Gustoća usjeva kukuruza je jedan od najvažnijih činitelja visine prinosa.
U većini naših proizvodnih područja gustoća usjeva hibrida kukuruza kreće se unutar raspona od 35.000 - 40.000 pa do 75.000 - 80.000 biljaka/ha. Prvi činitelj koji u mnogome određuje  reakciju hibrida na gustoću usjeva je dužina njihove vegetacije ili pripadnost vegetacijskoj grupi dozrijevanja. Hibridi iz ranijih grupa dozrijevanja, u pravilu zahtijevaju za postizanje najvećih prinosa veću gustoću sjetve nego hibridi kasnijih grupa dozrijevanja. Na osnovu velikog broja pokusa i iskustva iz proizvodnje u našoj zemlji, gustoća usjeva kod hibrida raznih grupa dozrijevanja. 

Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj