Metlica kukuruza

Metlica kukuruza

Plodored kukuruza

Kukuruz je tolerantan na uzgoj u monokulturi. Kukuruz bolje podnosi monokulturu ili uzgoj u užem plodoredu od drugih žitarica, no on će pri uzgoju u plodoredu dati veći prirod i to veći što je veći vremenski razmak u kojem se vraća kukuruz na istu površinu. Kukuruz treba obvezatno uzgajati u plodoredu.

Dobre pretkulture za kukuruz jesu jednogodišnje i višegodišnje leguminoze, krumpir, šećerna repa, suncokret, uljana repica pa i strne žitarice. Kukuruz se može sijati u postrnoj sjetvi, nakon ranih pretkultura.
Postrni kukuruz može se sijati nakon uljane repice, graška, ječma i ranih krmnih kultura. Uspjeh u proizvodnji kukuruza u postrnoj sjetvi ovisi najviše o količini i rasporedu oborina tijekom ljetnog razdoblja.

Primjeri plodoreda za uzgoj kukuruza:

I. primjer

II. primjer

III. primjer

IV. primjer

kukuruz

kukuruz

kukuruz

kukuruz

soja

stočni grašak

ozimi ječam

suncokret

ozimi pšenica

kukuruz

crvena djetelina

ozima pšenica

kukuruz

soja

kukuruz

kukuruz

suncokret

ozima pšenica

ozima pšenica

soja

kukuruz

kukuruz

kukuruz

kukuruz


I. primjer

glavni usjev


postrni usjev

II. primjer

glavni usjev


postrni usjev

III. primjer

glavni usjev


postrni usjev

kukuruz


kukuruz


kukuruz


ozimi pšenica

uljna rotkva

ozima pšenica

uljna rotkva

ozimi pšenica


šećerna repa


šećerna repa


kukuruz

 zrnata mahunarka

kukuruz


jari ječam

bob

ozimi ječam

 zrnata mahunarka

suncokret


suncokret


ozima pšenica


kukuruz


kukuruz


kukuruzUkoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj