Sadnja krumpira

Sadnja krumpira

Sadnja krumpira

Optimalan rok za sadnju krumpira u ravničarskim predjelima je od sredine ožujka do početka travnja, a u brdsko - planinskim predjelima od početka do kraja travnja.

U južnim dijelovima sadnja krumpira počinje od kraja siječnja. Saditi samo zdravo, probrano "sjeme", koje može biti nenaklijalo i naklijalo. Naklijavanjem gomolja dobivamo brže dospijeće za berbu, ranije zatvaranje sklopa, smanjuje se utjecaj korova, skraćuje vegetacija te povećava prinos. Postupak naklijavanja obavlja se 35 do 45 dana prije sadnje u suhim, čistim i osvijetljenim prostorijama na temperaturi od 12 - 17 °C uz relativnu vlažnost zraka 90 %. 

Sjemenski je krumpir potrebno staviti u plitke sanduke u što tanjem sloju (1 - 2 reda) da bi se okca aktivirala i dala što čvršću klicu dužine 1,5 - 2,5 cm. Prostoriju treba povremeno provjetravati, a gomolje i sanduke premještati i okretati da bi aktiviranje klica bilo što ravnomjernije. Količina sjemena po jedinici površine ovisi o više faktora i znatno varira. Na količinu sjemenskog gomolja utječu: gustoća sadnje, veličina odnosno težina gomolja, sorta, zemljište, intenzitet gnojenja i dr. Kod uzgoja krumpira potrebno je voditi određene evidencije i statistike. U evidencijama i statistikama radi vlastite kontrole, omogućen je uvid koliko ste ukupno po klasama pobrali neke sorte odn. kulture. Svi ti podaci su bitni kako bi znali iz godine u godinu poboljšati svoju proizvodnju. 

Oblik i površina vegetacijskog prostora ovisi o sorti, tipu tla, međurednom razmaku, klimatskim uvjetima i uvjetima uzgoja.

Kako bi se postigao sklop od 30.000 - 60.000 biljaka/ha razmaci sadnje su sljedeći:

- rane sorte: 70 x 25,
- srednje rane: 70 x 30,
- kasne: 70 x 33,5,

Općenito se može držati pravila da sadnji treba pristupiti kada se tlo na dubini od 10 cm zagrije iznad 8 ºC. Osim što se izborom zdravih i dovoljno krupnih gomolja može uspješno započeti sadnja i proizvodnja krumpira te stvoriti preduvjeti za postizanje što boljeg prinosa.


Dubina sadnje ovisi o pripremljenosti zemljišta, tipu tla, vlažnosti, vremenu sadnje, veličini gomolja i rokovima vađenja, a iznosi 0 - 5 cm od razine tla + visina humka. Sadnja se obavlja ručno, poluautomatskim i automatskim sadilicama i specijalnim sadilicama za naklijale gomolje.

Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj