Ječam bez korova

Ječam bez korova

Zaštita ječma od korova

Korovi utječu na kvalitetu i prinos ječma. Da bi se spriječio njihov negativan utjecaj, potrebno je primjeniti odgovarajuća sredstva za zaštitu bilja. Pri tome treba poslušati savjet struke te se pridržavati uputa o primjeni sredstva.

Za suzbijanje korova u žitaricama mogu se koristiti zemljišni herbicidi prije nicanja usjeva. Primjena herbicida moguća je i nakon sjetve, tretiranjem nadzemnih dijelova korova. Korovi u ozimim žitaricama pojavljuju se već nakon sjetve, a njihovo nicanje traje sve do kasnog proljeća; niču pri niskim temperaturama, dok su usjevi žitarica slabo razvijeni. Nekim korovima su za razvoj potrebne više temperature, ali dobro razvijeni usjev onemogućuje njihovu značajniju pojavu. Kritični period zakorovljenosti žitarica proteže se do kraja nabusavanja, jer korovi tada konkuriraju razvoju usjeva i smanjuju urod. Kasna zakorovljenost ometa proces žetve

Najznačajniji korovi u ječmu:

Slakoperka (lat. Apera spica venti)

Poljski kokotac (lat. Consolida regalis)

Broćika (lat. Galium aparine)

Mrtva kopriva (lat. Lamium purpureum)

Kamilica (lat. Matricaria chamomilla)

Divlji mak (lat. Papaver rhoeas)

Program zaštite od korova

Aktivna tvar

Namjena

Faza razvoja

Doza

Tiasulfuron

uskolisni i širokolisni korovi

a) nakon sjetve

b) od 2 lista do kraja busanja

a ) 2 kg/ha

b) 1,5 kg/ha

Diflufenikan

uskolisni i širokolisni korovi

a) nakon sjetve

b) od 2 lista do kraja busanja


a) 2 l/ha b)1,5 l/ha


Jodosulfuron

uskolisni i otporni širokolisni korovi

od početka busanja do pojave zastavice

0,1 - 0,2 kg/ha

Fluroksipir

otporni širokolisni korovi

od početka busanja do pojave zastavice

1 - 1,5 l/ha

Klopiralid

otporni širokolisni korovi

od 2 lista do kraja busanja

0,2 - 0,33 l/ha

Fenoksaprop - P - etil

uskolisni korovi

od 1 lista do pojave zastavice

0,6 - 1 l/ha

mekoprop

otporni širokolisni korovi

od busanja do početka vlatanja

2 l/ha

Mekoprop + diflufenikan

širokolisni korovi

od sredine busanja do početka vlatanja

4 l/ha

Tribenuron

širokolisni korovi

od 3 lista do pojave zastavice

15 - 20 g/ha 

Dikamba + triasulfuron

otporni širokolisni korovi

od sredine busanja do početka vlatanja

120 - 180 g/ha

Tribenuron + Amidosulfuron + okvašivač

otporni širokolisni korovi

od 2 lista do pojave zastavice

15 - 20 g/ha +20 - 30 g/ha


Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj