Usjev dvorednog ječma

Usjev dvorednog ječma

Plodored za ječam

O plodosmjeni osobito treba voditi računa ako se sije pivarski ječam. Za proizvodnju pivarskog ječma bitna je kvaliteta zrna.

Najbolji rezultati postižu se ako se sije nakon: krumpira, industrijskih kultura (suncokret, uljana repica, šećerna repa), zrnatih mahunarki (grah, grašak, soja).

Također je važno da se žetva kasnijih pretkultura (kukuruz, šećerna repa, suncokret, soja ...) okonča prije optimalnih rokova sjetve ozimih sorata. Treba izbjegavati sjetvu nakon kultura intenzivno gnojenih dušičnim gnojivima te nakon DTS zbog opasnosti od polijeganja. Obvezno ga treba uzgajati u plodoredu jer uzgoj u monokulturi donosi niske prinose i vrlo lako obolijeva. 

Primjeri plodoreda u uzgoju ječma:

I. primjer

II. Primjer

II. Primjer

IV. Primjer

šećerna repa

ozimi ječam

ozimi ječam

krumpir

ozima ječam

uljana repica

uljana repica

uljana repica

kukuruz

krumpir

kukuruz

ozima ječam

krumpir

kukuruz

krumpir

kukruz

ozimi ječam

ozim ječam

ozimi ječam

kukruz

uljana repica

uljana repica

uljana repica

uljana repica


Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj