Zaštita salate od korova

Usjev salate bez korova

Usjev salate bez korova

U borbi protiv korova pri uzgoju salate koristi se različite mjere kao što su: međuredna kultivacija i malčiranje. O čemu će biti riječi u ovom članku.

Ako se salata uzgaja bez malča nakon sjetve ili presađivanja prema potrebi površinu tla treba održavati i rahlom međurednom kultivacijom, sve dok je rozeta salate ne prekrije. Ovom mjerom se ujedno i mehanički suzbija korov. Ima herbicida koji su selektivni za salatu ali se u praksi rijetko primjenjuju jer salata ima kratku vegetaciju, a dugo nakon skidanja salate ne može se uzgajati druga kultura. Najbolji način borbe protiv korova pri uzgoju salate je korištenje malča od crne ili crnobijele PE folije.

Izdvojeni sadržaj