Kultivari salate

Salad Garden BATAVIA

Salad Garden BATAVIA

Salata glavatica je najzastupljeniji uzgajani varijetet na našim područjima s 2 svoja kultivara: maslenkom i kristalkom. U novije vrijeme sve je veća potražnja lisnatih varijeteta dok se uskolisni još jako rijetko uzgajaju.

Maslenka ili puterica u engleskom govornom području „Buterhead type“ odnosno u njemačkom „Buttersalat“ varijetet je salate glavatice s više ili manje glatkim lišćem, cijelog ruba te sjajne zelene (ili malo crvenkaste) boje. Glavice su dobro zatvorene a lišće unutar glavica je žuto zelene boje.

S obzirom na dužinu vegetacije do tehnološke zrelosti unutar maslenki za uzgoj na otvorenom razlikujemo  kultivare za:  
- proljetni,
- ljetni,
- jesenski uzgoj.

Kod onih kultivara namijenjenima za uzgoj u zaštićenim prostorima razlikujemo:
- jesenske,
- zimske,
- rano proljetne kultivare.

Kristalka s engleskim terminom „Crisphead“ ili „Iceberg“ te njemačkim „Eissalat“ ili „Krachsalat“, slata je glavatica s većom rozetom naboranog lišća, rubovi su manje - više nazubljeni a lisne žile su izražene (svijetlo zelene do bijele boje). Lišće kristalke je jako krhko, tamnozelene, srednje zelene i žutozelene boje, rubovi nekih kultivara su crvenkasti zbog antocijana. Glavice su više ili manje zbijene, okruglog ili ovalnog oblika.

Batavija je također tip glavatice a po morfološkim karakteristikama je između maslenke i kristalke (bliže kristalki). Listovi su manje naborani, rubovi manje nazubljeni a glavice su nešto manje i rahlije od kristalki.

Za sve kultivare važno je da se selekcioniraju na otpornost prema bolestima, osobito na plamenjaču salate te na otpornost prema virusima.

Izdvojeni sadržaj