Zaštita rajčice od korova

Solanum nigrum

Solanum nigrum

Redovitom međurednom kultivacijom bilo mehaniziranom ili ručnom (zavisno o veličini proizvodne površine) istodobno uz prozračivanje tla uništavaju se i korovi. Na taj način ne zahvaćaju se korovi unutar redova pa se u borbi protiv korova pristupa i primjeni herbicida.

Najčešći i ekonomski najvažniji korovi u rajčici su: šćir, loboda, crna pomoćnica, limundžik, dvornici, tušt, konica i kužnjak od širokolisnih te koštan i muhari od uskolisnih. Od svih navedenih posebno treba usmjeriti pažnju na crnu pomoćnicu koja pripada istoj porodici kao i rajčica pa ju i ono malo selektivnih herbicida zbog sličnosti s rajčicom slabo ili nikako suzbijaju.

Izdvojeni sadržaj